Odszkodowanie za popełnione przez biuro rachunkowe błędy

Autor: Szulik Katarzyna
Data: 30-10-2012 r.

Prowadzący księgi rachunkowe pracownicy muszą wykonywać swoje obowiązki rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Bywa jednak, że do pracy wkradają się błędy, grożące sporymi konsekwencjami.

Zakres odpowiedzialności pracownika biura

Za popełnione w prowadzeniu ksiąg rachunkowych błędy odpowiada podatnik. W Polsce reguluje to ustawa o rachunkowości. Odpowiedzialność jednak może zostać przeniesiona na głównego księgowego, jednak tylko w wypadku podpisania przez niego formalnego oświadczenia o jej przejęciu. Ten dokument stanowi późniejszą podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności materialnej księgowego i uzyskania rekompensaty za wyrządzone szkody.

Ułatwienie w ewentualnym postępowaniu prawnym

Znawcy materii prawniczej zalecają dodatkowe sprecyzowanie obowiązków księgowego w regulaminie pracowniczym i odpowiednie umieszczenie go w strukturze organizacji. Istotne jest także wcześniejsze sprawdzenie przez podatnika, czy biuro posiada ubezpieczenie OC.

Terminy

W przypadku podpisania wymaganego oświadczenia i w warunkach popełnienia błędu przez księgowego lub nienależytego wykonania obowiązków, podatnik powinien wystąpić z odpowiednim roszczeniem sądowym, które dodatkowo uzasadni. Kierownik jednostki ma na to czas jednego roku od otrzymania wiadomości o wyrządzeniu szkody przez pracownika. Na zakładzie pracy spoczywa obowiązek udowodnienia księgowemu winy oraz oszacowania wysokości dokonanej szkody.

Jakie kwoty odszkodowania można otrzymać?

W przypadku wyposażenia biura rachunkowego w polisę OC, klient jest w stanie otrzymać maksymalnie do wysokości tzw. sumy gwarancyjnej. Minimalna wysokość tej sumy corocznie określona przepisami i jest przeliczana z euro na złote według kursu średniego NBP.

Katarzyna Szulik


Zobacz także:

Szulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31789 )
Array ( [docId] => 31789 )