Rachunkowość spółki postawionej w stan likwidacji

Data: 12-09-2013 r.

Ustawa o rachunkowości przewiduje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych w związku z postawieniem spółki w stan likwidacji oraz wiążącą się z tym konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego.  

W przypadku spółki z o.o., co do której toczy się postępowanie likwidacyjne, księgi rachunkowe powinny być zamknięte się na dzień poprzedzający dzień postawienia jej w stan likwidacji.

Likwidator decyduje o sporządzeniu sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe powinno być zaś sporządzone przy uwzględnieniu wymagań ustawy w zakresie wyceny i prezentacji oraz danych wykazywanych w takim sprawozdaniu, które zostały nałożone na spółki znajdujące się w trakcie procesu likwidacji. Przepisy ustawy stanowią, że kierownik jednostki musi zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawić je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

W przypadku spółki z o.o., w stosunku do której toczy się postępowanie likwidacyjne, za kierownika jednostki uważa się osobę wyznaczoną na jej likwidatora.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji likwidator powinien przedłożyć zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia, co znajduje potwierdzenie także w przepisach kodeksu spółek handlowych.

Spółka postawiona w stan likwidacji jest zobowiązana do przechowywania ksiąg i dokumentów rachunkowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, likwidator powinien poinformować właściwy sąd rejestrowy oraz urząd skarbowy o miejscu ich przechowywania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31816 )
Array ( [docId] => 31816 )