MSR 16: prezentacja w sprawozdaniu części zamiennych

Data: 16-07-2013 r.

Większość spółek zarówno usługowych, jak i produkcyjnych wykorzystuje w swojej działalności części zamienne. Od 1 stycznia 2013 r. spółki zobowiązane są stosować uaktualniony MSR 16. Zmianie - w porównaniu od wersji obowiązującej przed 1 stycznia 2013 r. - uległy zapisy dotyczące rachunkowości części zapasowych.

W poprzedniej wersji MSR 16 stanowił, że części zamienne oraz wyposażenie związane z serwisem powinny być wykazywane jako zapasy i ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie wykorzystania. Istotne części zapasowe oraz awaryjne wyposażenia kwalifikuje się do wykazania jako rzeczowe aktywa trwałe, jeżeli jednostka oczekuje, że będą one wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden okres.

Podobnie, jeżeli części zamienne oraz wyposażenie związane z serwisem mogą być wykorzystywane jedynie dla poszczególnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych, wtedy ujmowane są jak rzeczowe aktywa trwałe.

 

Obecnie obowiązująca wersja MSR 16 stanowi, że pozycje takie jak części zamienne, wyposażenie awaryjne oraz wyposażenie związane z serwisem są ujmowane jako rzeczowe aktywa trwałe, jeżeli spełniają one definicję środków trwałych. Jeżeli definicja ta nie jest spełniona wówczas należy wykazać je jako zapasy. Z treści obowiązującego MSR 16 wynika, że drobne części zamienne, które będą wykorzystywane do usuwania bieżących napraw, w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego należy wykazywać i ewidencjonować jako zapasy. Natomiast sprzęt zabezpieczający w postaci serwerów i innych istotnych elementów sieci powinien być wykazywany jako środek trwały, o ile będzie on wykorzystywany przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31858 )
Array ( [docId] => 31858 )