Sprawozdanie finansowe należy złożyć do sądu i urzędu skarbowego

Data: 21-04-2016 r.

Z końcem marca 2016 r upłynął termin sporządzania sprawozdań finansowych dla tych jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Kierownicy jednostek, odpowiedzialni za rachunkowość muszą teraz zadbać o to, aby zostały one zatwierdzone, a następnie złożone do właściwych organów.

Problem: Ustawa o rachunkowości przewiduje zarówno dla jednostek, które sporządzają sprawozdanie zgodnie z ustawą o rachunkowości jak i MSSF/MSR, aby sprawozdanie zostało zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, a następnie złożone do właściwego organu rejestrowego lub ewentualnie do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Powinno także być przedłożone w urzędzie skarbowym. Jakie konsekwencje wynikają z nieprzekazania sprawozdania finansowego?

 

Rozwiązanie: Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek przekazać roczne sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Wraz z nim trzeba złożyć opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (chyba, że jest się zwolnionym z obowiązku dokonania takiego badania). Spółki przekazują ponadto odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Kara za wykroczenie

Nieprzekazanie organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań jest traktowane jako wykroczenie skarbowe i karane grzywną. Sankcje za wykroczenia skarbowe polegające na niedostarczeniu fiskusowi w terminie wymaganych dokumentów są zazwyczaj wymierzane przez uprawnionych urzędników skarbowych w postępowaniu mandatowym. Grzywna nałożona w tym trybie nie może obecnie przekraczać 3.700 zł. Sprawy, których nie uda się załatwić w postępowaniu mandatowym, trafiają do sądu. Sąd ma obecnie prawo orzec za wykroczenie skarbowe grzywnę do 37.000 zł. Wysokość grzywny w danym przypadku zależy od okoliczności sprawy, ale także sytuacji osobistej sprawcy.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38882 )
Array ( [docId] => 38882 )