Zmiany w przeliczaniu wartości wyrażonych w euro od 1 I 2016 r.

Data: 22-10-2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. – zgodnie ze znowelizowanym art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR) obowiązują zmiany w przeliczaniu wartości wyrażonych w euro.

Wyrażone w euro wielkości związane z:

 
  • ustaleniem progu dla jednostki mikro osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich (przedział od 1,2 mln euro do 2 mln euro – art. 3 ust. 1a pkt 3 UoR),

  • ustaleniem obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich (próg 1,2 mln euro wskazany w art. 2 ust. 1 pkt 2 UoR),

  • ustaleniem możliwości dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich (próg 1,2 mln euro wskazany w art. 2 ust. 2 UoR)

przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Poprzednio był to kurs ogłoszony 30 września poprzedniego roku.

Zmiana ta wymagała także nowelizacji przepisów podatkowych. Wykorzystanie kursu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy wprowadzono do art. 24a ust. 6 ustawy o PIT oraz do art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przepisy dotyczące przeliczania przychodów w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą (czyli według wyżej wskazanego brzmienia) mają zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę polską przychodów osiągniętych w 2015 roku.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37981 )
Array ( [docId] => 37981 )