Ulepszenie środka trwałego czy remont środka trwałego

Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 23-10-2012 r.

Środki trwałe firmy ulegają stopniowemu zużyciu, a co za tym idzie poniesienia określonych nakładów przez podatnika (remont środka trwałego). Podobnie w przypadku, gdy podatnik zdecyduje się ulepszyć lub zmodernizować dany środek trwały, co również wiąże się z poniesieniem przez niego nakładów (ulepszenie środka trwałego). Czy jednak ww. działania powodują zwiększenie wartości środka trwałego?

Remont środka trwałego to typowe działanie polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego. Podatnik ponosi więc określone nakłady, aby przywrócić stan pierwotny bądź zbliżony do pierwotnego. Nie można więc mówić w tym przypadku o zwiększeniu jego wartości początkowej.

Z kolei ulepszenie środka trwałego ma na celu jego modernizację, unowocześnienie. Środki poniesione na ten cel służą zwiększeniu użyteczności danego środka trwałego i – co za tym idzie – mogą wpływać na jego wartość początkową.

Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.

Środki trwałe uważa się za ulepszone wówczas, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.


Zobacz także:

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31877 )
Array ( [docId] => 31877 )