Zakup usług niematerialnych a koszty uzyskania przychodu

Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-10-2012 r.

Przedsiębiorcy niezwykle często dokonują zakupu różnego typu usług, np. marketingowych czy prawniczych. Zakup usług niematerialnych generuje zazwyczaj znaczne koszty, dlatego też często jest przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Dlatego też przed zakupem usług warto zabezpieczyć się w razie ewentualnej kontroli podatkowej.

Dokumentowanie wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów przebiega podobnie w podmiotach prowadzących księgę przychodów i rozchodów, jak i w podmiotach prowadzących księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Księgi i rejestry powinny być prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, iż jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, nie można uznać za koszt wydatków, których charakter budzi wątpliwości.

Zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania jest uzależnione od ich prawidłowego udokumentowania.

Podstawową dokumentację wykonania usług stanowią umowy, faktury i specyfikacje do faktur. Na podstawie swoich doświadczeń zalecam, aby w przypadku usług niematerialnych w szczególności zwrócić uwagę na przygotowanie dodatkowej dokumentacji potwierdzającej faktyczne wykonanie usług, np. raporty, memoranda, korespondencja (faksowa, mailowa), notatki i podsumowania ze spotkań i inne dokumenty mogące wskazywać rezultat wykonanych usług.

 

Również organy podatkowe nakazują gromadzić dokumentację dotyczącą wykonania usług. Takie też stanowisko możemy odnaleźć w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, nr PD1/005/2-215/04/WK, z 24 czerwca 2004, w którym możemy przeczytać:

„(…) Zaliczenie określonych wydatków na usługi niematerialne do kosztów uzyskania przychodów musi mieć oparcie w konkretnych zdarzeniach. Podstawowym kryterium pozwalającym na stwierdzenie, że usługa została wykonana, jest wykonanie czynności świadczonych w ramach danego typu usługi. Sama faktura, np. w przypadku wydatków na usługi marketingowe nie jest wystarczającym dowodem, potwierdzającym faktyczne poniesienie tego typu wydatków. Aby można było stwierdzić, że dany wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodu musi być uwidoczniony efekt (wynik) zawartych umów.

Ponadto, dokumentując określone operacje gospodarcze, należy kierować się zapisem art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, w świetle którego podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (...).


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31876 )
Array ( [docId] => 31876 )