Biblioteka nie może otrzymywać środków na realizację zadań zleconych

Data: 24-06-2013 r.

Środki na realizację zadań zleconych (funkcjonowanie biblioteki powiatowej, którą prowadzi gmina) należy przekazywać na konto jednostki samorządu terytorialnego a nie instytucji kultury – tak wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (pismo nr WI-44/1658/2013).

Starosta jednego ze świętokrzyskich powiatów zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie sposobu finansowania działań biblioteki powiatowej, której prowadzenie zostało przekazane gminie.

Problem z ustaleniem beneficjenta

 

Rada powiatu upoważniła zarząd do zawarcia z prezydentem miasta porozumienia w sprawie powierzenia gminie zadań zleconych w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki powiatowej. W dokumencie tym określono m.in. zasady i terminy przekazywania środków finansowych na realizację zadania zleconego.

Starosta miał wątpliwości, czy kwoty te faktycznie powinny trafiać, zgodnie z porozumieniem, na konto gminy czy może należałoby je raczej przekazywać bezpośrednio bibliotece jako osobnemu podmiotowi.

Porozumienie podpisała gmina

Jak podkreśliła Izba, instytucja publiczna, której organizatorem jest gmina działająca w mieście będącym siedzibą samorządu powiatowego, może wykonywać zadania przypisane dla biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia zarządu powiatu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania z zakresu działania innych samorządów, otrzymuje od nich dotacje celowe w wysokości ustalonej w porozumieniu (art. 46 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Biorąc pod uwagę wskazane regulacje, nie ma powodów, dla których można by twierdzić, że środki pieniężne na funkcjonowanie bibliotek mają być przelewane bezpośrednio na ich rzecz. Dotacja celowa powinna być przekazywana na rzecz gminy, zwłaszcza że stronami porozumienia są jednostki samorządu, a nie biblioteka.

Źródło: www.rio.gov.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31892 )
Array ( [docId] => 31892 )