Budżet obywatelski pozwala lepiej planować wydatki  

Data: 11-06-2013 r.

Budżet obywatelski, czy inaczej partycypacyjny, jest mechanizmem angażującym mieszkańców w dyskusję na temat priorytetów w wydawaniu środków z lokalnych funduszy i umożliwiającym im współdecydowanie o wydatkowaniu ich części zgodnie z potrzebami i preferencjami.

Zwiększenie przejrzystości finansów samorządowych, skuteczniejsze gospodarowanie pieniędzmi, a także wzmocnienie demokracji lokalnej to główne zalety wdrożenia budżetu obywatelskiego. Aktualnie może on być przyjęty w formie uchwały organu stanowiącego, jednak coraz częściej słychać głosy o jego umocowaniu prawnym.

Najczęściej proces taki jest uruchamiany w odniesieniu do budżetu jednostki terytorialnej (całego miasta lub np. budżetu osiedla), ale również może być realizowany w obrębie pojedynczej instytucji, np. domu kultury.

Najważniejszym celem, a zarazem zaletą wprowadzenia BO jest umożliwienie mieszkańcom włączenia się w wyznaczanie priorytetów budżetowych wspólnoty lokalnej. Wiąże się to z podejmowaniem decyzji o wydatkowaniu środków publicznych na te cele, które oceniają jako najbardziej potrzebne, a w konsekwencji – rozdzielenie ograniczonych środków finansowych jak najbardziej adekwatnie do rzeczywistych potrzeb społeczności.

Realizacja budżetu obywatelskiego daje również szansę na osiągnięcie długofalowych rezultatów takich jak:

  • budowanie zaufania do władz lokalnych,
  • przejrzystość podejmowanych decyzji,
  • wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za działania realizowane ze środków publicznych.

Mechanizm budżetu partycypacyjnego może przybierać lokalnie różne formy – procedura jest ustalana indywidualnie przez jednostkę publiczną. Jednak należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, których brak może doprowadzić do skutków wręcz odwrotnych do opisanych – utraty zaufania mieszkańców i dewaluacji idei partycypacji obywateli.

Decyzje podejmowane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego mają charakter wiążący, co odróżnia go od przeprowadzanych dość powszechnie konsultacji budżetowych. Organ wykonawczy gminy jest zobowiązany uwzględnić postanowienia mieszkańców w propozycji budżetu na następny rok, a po jego akceptacji – urzędnicy wcielają w życie wybrane przez obywateli propozycje.

Ewa Stokłuska, socjog, pracuje w projekcie Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31891 )
Array ( [docId] => 31891 )

Array ( [docId] => 31891 )