Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

Data: 14-11-2016 r.

Projekty planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych są przekazywane przez kierownika jednostki oświatowej zarządowi samorządu terytorialnego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji, o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Nie może to jednak nastąpić później niż 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Plany dochodów ujęte w uchwale budżetowej stanowią prognozę, a w zakresie wydatków – nieprzekraczalny limit. Stanowią także podstawę gospodarki finansowej. Powinny zostać ujęte w uchwale budżetowej na najbliższej sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego – nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od dnia ich utworzenia.

Tabela. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

§


Wyszczególnienie

Plan

 

Przychody ogółem, w tym:

 

0690

Wpływy z różnych opłat

 

0830

Wpływy z usług

 

0920

Pozostałe odsetki

 
 

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

 
 

Wydatki ogółem, w tym:

 

2400

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

4260

Zakup energii

 

4270

Zakup usług remontowych

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe

 

Środki finansowe pozostające na rachunku 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 5 stycznia następnego roku. Fakt ten powinien zostać rozplanowany w dziale i rozdziale właściwym dla rodzaju działalności określonym w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zabezpieczenie odpowiedniego planu tych wydatków musi nastąpić już na etapie projektu uchwały budżetowej.

Izabela Świderek, doktor nauk ekonomicznych w specjalności finanse publiczne i analiza ekonomiczno- finansowa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39736 )
Array ( [docId] => 39736 )