Powiat może przekazać straży pożarnej specjalistyczny sprzęt

Data: 28-12-2014 r.

Powiat może nabyć specjalistyczny sprzęt lub urządzenie i przekazać podległej komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej – jako jednostce realizującej zadanie powiatu, jakim jest ochrona środowiska i gospodarki wodnej.

Przedstawiciele jednego ze świętokrzyskich powiatów zwrócili się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących możliwości zakupu ze środków na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej specjalistycznego sprzętu dla komendy powiatowej PSP.

Komenda poprosiła starostwo o nabycie specjalistycznego urządzenia technicznego. Reprezentanci powiatu zastanawiali się, czy zakup taki jest możliwy. Sprzęt miałby zostać kupiony ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazany w formie darowizny.

W odpowiedzi (pismo nr WI-44/2408/2014) izba wskazała, że powiat może kupić specjalistyczny sprzęt lub urządzenie i przekazać podległej komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej – jako jednostce realizującej zadanie powiatu, jakim jest ochrona środowiska i gospodarki wodnej (art. 4 ust 1 pkt 12 i 13 o samorządzie powiatowym).

Finansowanie zadań
Zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy – Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wszelkie zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

Powiat może także, na podstawie umowy, przekazać sprzęt innemu powiatowi. Jak bowiem stanowi art. 220 ust. ustawy o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc rzeczowa.

Izba podkreśliła, że powiat może uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów inwestycyjnych funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej również przez przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Ten rodzaj państwowego funduszu celowego nie może być natomiast wspierany przez przekazanie już nabytego sprzętu.

Źródło:

rio.gov.pl

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Tagi: rio

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36290 )
Array ( [docId] => 36290 )