Wydatki inwestycyjne należy finansować z § 605

Data: 07-08-2013 r.

Jednostki budżetowe nabywają majątek w ramach planu finansowego, zgodnie z klasyfikacją budżetową. Z tego względu wydatki inwestycyjne klasyfikuje się w § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Zakup środka trwałego o wartości powyżej 3.500 zł nie powinien być finansowany z § 421.

Zakupy środków trwałych, których wartość przekracza kwotę 3.500 zł, a przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok, powinny być klasyfikowane w § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Z § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” można natomiast sfinansować jedynie nabycie składników majątkowych określonych w § 6 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (książki, meble, wyposażenie).Finansowanie składników majątkowych o wartości powyżej 3.500 zł z wydatków bieżących w ramach § 421 pozostaje w sprzeczności z zasadami klasyfikowania wydatków.


Jeżeli jednak kierownik jednostki sektora finansów publicznych mimo wszystko uzna (np. z powodu braku środków na wydatki inwestycyjne), że taki sposób rozliczenia jest konieczny (musi jednak liczyć się z możliwością jego zakwestionowania), podstawę ujęcia zakupu droższego środka trwałego w księgach będzie stanowiła faktura, w której wykazano cenę rynkową.

Warto dodać, że ewentualna informacja zawarta w dokumencie PT o dotychczasowej jego wartości i umorzeniu nie ma wpływu na księgowanie ani też na źródło jego finansowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31908 )
Array ( [docId] => 31908 )