Zawiadomienie nabywcy nieruchomości w przetargu o terminie zawarcia umowy

Data: 29-12-2014 r.

Organizator przetargu musi zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości. Informacja taka nie musi mieć formy pisemnej, jednak powinna być potwierdzona notatką dołączoną do akt sprawy.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej jednej z podległych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Jednym z uchybień wykrytych przez kontrolujących (pismo nr WK.6/322/K-35/14) było to, że dokumentacja dotycząca zbycia wszystkich nieruchomości objętych kontrolą nie zawierała potwierdzenia dokonania czynności polegającej na zawiadomieniu osób ustalonych jako nabywcy nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umów. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu jest zobowiązany do poinformowania nabywców najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Zdaniem izby, brak udokumentowanego zawiadomienia uniemożliwia dochodzenie praw wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wadium w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu (zawiadomienie powinno zawierać informację o tym uprawnieniu).

Kontrolowana jednostka wskazała, że nabywcy byli informowani telefonicznie, przepisy nie wskazują bowiem, że musi być w tym przypadku zachowana forma pisemna. Jak jednak podkreślili kontrolerzy, jeżeli dana czynność urzędowa dokonywana jest ustnie należy sporządzić notatkę i włączyć ją do akt sprawy, a następnie przechowywać ją w teczkach aktowych.

Źródło:

rio.gov.pl

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36292 )
Array ( [docId] => 36292 )