Szkoła może wydzierżawić grunt otrzymany od gminy w trwały zarząd

Data: 26-06-2013 r.

Kierownik jednostki oświatowej może zdecydować o dalszym wydzierżawieniu nieruchomości otrzymanej w trwały zarząd. Musi jednak liczyć się z utratą prawa do zwolnienia z opłat z tytułu trwałego zarządu i z podatku od nieruchomości. Musi także powiadomić o dzierżawie wójta.

Szkoła, jako jednostka organizacyjna, której oddano nieruchomość w trwały zarząd, ma prawo do oddania jej w najem, dzierżawę albo użyczenie. Wynika to z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (patrz: podstawa prawna).

Należy przy tym pamiętać, że o fakcie tym dyrektor powinien zawiadomić organ nadzorujący (wójta), a przy umowie przekraczającej 3 lata wystąpić do niego o zgodę.

Zwolnienie z opłaty

Artykuł 82 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne. Jednak na mocy art. 81 ustawy o oświacie:

  • publiczne szkoły,

  • placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego,

  • zakłady kształcenia nauczycieli,

  • placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych

są z nich zwolnione.

Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest zajęcie nieruchomości na działalność oświatową. Jej wydzierżawienie pod działalność gospodarczą spowoduje zatem, że szkoła będzie musiała ponieść koszty zawiązane z otrzymaniem gruntu w trwały zarząd.

Podatek od nieruchomości

Placówka będzie musiała również uiścić podatek od nieruchomości. Podatnikami mogą być bowiem m.in. jednostki organizacyjne będące posiadaczami nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie to wynika z określonego tytułu prawnego (np. trwały zarząd).

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie ustanowiła natomiast podatnikami dalszych posiadaczy, a więc np. dzierżawców.

Nie będzie tu miało również zastosowanie zwolnienie a art. 81 ust. 2 ustawy o oświacie, gdyż to dotyczy wyłącznie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.).
  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
  • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31896 )
Array ( [docId] => 31896 )

Array ( [docId] => 31896 )