Sposób ustalania opłat za żywienie w placówkach oświatowych

Data: 30-05-2017 r.

Ustawa o systemie oświaty daje pewne wskazówki co do sposobu obliczania opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków. Osoby odpowiedzialne za ich kalkulację nie powinny brać pod uwagę wynagrodzeń pracowników i naliczanych od nich składek, a także kosztów utrzymania stołówki.

Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli muszą zostać określone w statucie placówki.   Jeśli rodzice ucznia znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji lub w uzasadnionych przypadkach losowych, organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za wyżywienie. Może on także upoważnić do udzielania takiego zwolnienia dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

 

Jest to spójne z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z którym ze środków rachunku wydzielonego (na którym gromadzone są wpływy z odpłatności za wyżywienie) nie mogą być finansowane wynagrodzenia osobowe.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 24 listopada 2010 r. (sygn. akt I OSK 1554/10), opłaty za korzystanie z posiłku powinny być ustalane przez radę gminy jako równowartość surowców wykorzystanych do ich przygotowania. Pozostałe koszty, takie jak wynagrodzenie pracowników, składki naliczane od ich wynagrodzeń oraz nakłady na utrzymanie kuchni powinny obciążać organ prowadzący. W przypadku braku zaplecza do przygotowania jedzenia powinien on pokryć wydatki związane z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej przez gminę stołówki (jadalni).

Sposób ustalania opłat za żywienie w placówkach oświatowych powinien być także uzasadniony ekonomicznie.

Jak podkreślił wojewoda lubuski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 9 sierpnia 2012 r. (nr NK-II.4131.259.12), rada gminy powinna określać wysokość opłat za poszczególne świadczenia, zgodnie z zasadą ekwiwalentności. Przyjęta metoda kalkulacji musi być przekonująca, a argumentacja za nią przemawiająca, racjonalna i uzasadniona. W praktyce oznacza to, że stosowane wyliczenia muszą uwzględniać realne koszty (np. poniesione na zakup żywności do przygotowania posiłków w latach ubiegłych przy uwzględnieniu zmieniających się cen żywności, np. na podstawie stopnia inflacji).

Ana Zienkiewicz specjalista w zakresie rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40405 )
Array ( [docId] => 40405 )

Array ( [docId] => 40405 )