Zaciągnięcie zobowiązań szkoły ponad plan a naruszenie dyscypliny

Data: 14-11-2016 r.

Artykuł 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi, że naruszeniem dyscypliny jest realizacja wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

Przekroczenie planu finansowego przez dyrektora szkoły bez uprzedniego zatwierdzenia zmian w budżecie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Nie będzie nim natomiast zaciągnięcie zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.

Upoważnienie takie kierownikowi jednostki nadaje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli zatem w zakresie udzielonego upoważnienia mieściły się kategorie zobowiązań niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki (m.in. media), wówczas zobowiązania z tych tytułów nie powodują naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Jeżeli natomiast pozostałe na koniec roku zobowiązania nie mieszczą się w katalogu tytułów dłużnych wskazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, świadczą o przekroczeniu przez kierownika jednostki budżetowej zakresu udzielonego upoważnienia.

Przekroczenie planu a naruszenie dyscypliny

Przykład:

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki z § 4210, 4260 oraz 4300 odpowiadają wielkościom ujętym w planie finansowym jednostki budżetowej (wydatki są równe kwotom wynikającym z planu finansowego). Dodatkowo zostały zaciągnięte zobowiązania, które są wykazane w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-28S. Suma zrealizowanych wydatków oraz pozostałych zobowiązań przekracza plan finansowy. Część z zaciągniętych zobowiązań dotyczy realizacji umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej (prąd, woda, gaz, usługi telekomunikacyjne), natomiast pozostałe zobowiązania dotyczą innych zakupów i usług, np. zakupu materiałów biurowych, szkoleń pracowników jednostki. Plan finansowy został przekroczony, ale termin płatności powstałych zobowiązań przypada w roku następnym i kwoty te zostały ujęte w zaangażowaniu na koncie 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”. W tym przypadku zobowiązania niemieszczące się w katalogu tytułów dłużnych wskazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego świadczą o przekroczeniu przez kierownika jednostki budżetowej zakresu udzielonego upoważnienia i mogą narazić go na zarzut naruszenia dyscypliny.

Izabela Świderek, doktor nauk ekonomicznych w specjalności finanse publiczne i analiza ekonomiczno- finansowa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39737 )
Array ( [docId] => 39737 )

Array ( [docId] => 39737 )