Zaciągnięcie zobowiązań szkoły ponad plan a naruszenie dyscypliny

Data: 14-11-2016 r.

Artykuł 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi, że naruszeniem dyscypliny jest realizacja wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

Przekroczenie planu finansowego przez dyrektora szkoły bez uprzedniego zatwierdzenia zmian w budżecie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Nie będzie nim natomiast zaciągnięcie zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.

Upoważnienie takie kierownikowi jednostki nadaje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli zatem w zakresie udzielonego upoważnienia mieściły się kategorie zobowiązań niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki (m.in. media), wówczas zobowiązania z tych tytułów nie powodują naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Jeżeli natomiast pozostałe na koniec roku zobowiązania nie mieszczą się w katalogu tytułów dłużnych wskazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, świadczą o przekroczeniu przez kierownika jednostki budżetowej zakresu udzielonego upoważnienia.

Przekroczenie planu a naruszenie dyscypliny

Przykład:

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki z § 4210, 4260 oraz 4300 odpowiadają wielkościom ujętym w planie finansowym jednostki budżetowej (wydatki są równe kwotom wynikającym z planu finansowego). Dodatkowo zostały zaciągnięte zobowiązania, które są wykazane w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-28S. Suma zrealizowanych wydatków oraz pozostałych zobowiązań przekracza plan finansowy. Część z zaciągniętych zobowiązań dotyczy realizacji umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej (prąd, woda, gaz, usługi telekomunikacyjne), natomiast pozostałe zobowiązania dotyczą innych zakupów i usług, np. zakupu materiałów biurowych, szkoleń pracowników jednostki. Plan finansowy został przekroczony, ale termin płatności powstałych zobowiązań przypada w roku następnym i kwoty te zostały ujęte w zaangażowaniu na koncie 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”. W tym przypadku zobowiązania niemieszczące się w katalogu tytułów dłużnych wskazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego świadczą o przekroczeniu przez kierownika jednostki budżetowej zakresu udzielonego upoważnienia i mogą narazić go na zarzut naruszenia dyscypliny.

Izabela Świderek, doktor nauk ekonomicznych w specjalności finanse publiczne i analiza ekonomiczno- finansowa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39737 )
Array ( [docId] => 39737 )