Zamówienia publiczne a stołówki szkolne

Data: 30-05-2017 r.

Zamawiając większą liczbę towarów lub usług, jednostki sektora finansów publicznych powinny stosować ustawę z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  Artykuły służące do przygotowania posiłków do stołówek szkolnych nie są wyjątkiem.

Na początek każdego roku budżetowego, po zatwierdzeniu planu finansowego jednostki powinny zatem sporządzić plan realizacji wydatków w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy w nim określić, czy planowane wydatki przekroczą wartość 14.000 euro oraz jakie zamówienia planuje jednostka realizować

 

Szacując wartość zamówienia, jednostka powinna mieć na uwadze całkowite wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

Należy przy tym uważać, aby nie dzielić sztucznie zamówienia na kilka części oraz nie zaniżać jego wartości. Nieprzestrzeganie zasad ustawy może bowiem narazić zamawiającego na zarzut unikania procedur przeprowadzania postępowań.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu w uchwale z 11 kwietnia 2012 r. (nr 38/12) wskazała, że w każdym przypadku, gdy jednostka bada kwotę zamówienia, musi mieć na uwadze przepisy o ustalaniu wartości zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych. W szczególności dotyczy to zakazu dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy wyrażonego w art. 32 ust. 2.

Izba podkreśliła, że do ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym, czy też z kilkoma odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami, jak tożsamość:

   • przedmiotowa zamówienia (należy sprawdzić, czy dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym lub podobnym przeznaczeniu,

   • czasowa (określenie, czy możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie i wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę).

Jednostki zamawiające żywność powinny zatem sprawdzić przede wszystkim, czy może być dostarczona w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Jeżeli zatem kilka produktów ma to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego dostawcy, szacując, czy wartość zamówienia nie przekroczy 14.000 euro, należy zsumować wartość wszystkich planowanych dostaw.

Alicja Stawowczyk specjalista w zakresie rachunkowości jsfp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Pani autor trochę się zapędziła: próg 14.000 euro od dłuższego czasu już nie funkcjonuje.

Ocena użytkownika:
1
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40406 )
Array ( [docId] => 40406 )