Elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2016 roku

Data: 26-11-2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zwolnienia lekarskie, czyli zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, pobycie w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny mogło być wystawione nie tylko w formie papierowej, ale także w formie elektronicznej, tzw. e-ZLA.

Forma papierowa będzie mogła być stosowana tylko do końca 2017 roku, w związku z tym już od bieżącego roku pracodawcy będą musieli dostosować się do wymagań ZUS w tym zakresie. Pracodawcy, zatrudniający co najmniej 5 pracowników, a więc podmioty, które są zobowiązane do elektronicznego przekazywania dokumentów do ZUS, zobowiązani zostali do utworzenia profilu ubezpieczeniowego, na który będą przesyłane zaświadczenia lekarskie (art. 1 pkt 19 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Termin na założenie profilu upływa z dniem 31.12.2015 r. (art. 24 ustawy z 15 maja 2015 r.).

Obowiązki pracodawcy

 

Na założeniu profilu ubezpieczeniowego nie kończą się jeszcze obowiązki pracodawcy. W terminie 7 dni od utworzenia profilu jest on zobowiązany do powiadomienia pracowników (ubezpieczonych) o ustaniu obowiązku dostarczania wydruku zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego na formularzu zaświadczenia wydrukowanym z systemu teleinformatycznego. Pracownik może bowiem zażądać od lekarza wystawiającego zwolnienie lekarskie wydruku tego zwolnienia z systemu teleinformatycznego. W przypadkach, w których lekarz nie będzie mógł wystawić zwolnienia w formie dokumentu elektronicznego (brak dostępu od Internetu, brak możliwości uwierzytelnienia), zobowiązany będzie do wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy, pobycie w szpitalu albo konieczności opieki nad chorym członkiem rodziny, na formularzu pochodzącym z systemu elektronicznego (art. 1 pkt 16 ustawy z 15 maja 2015 r.).

Natomiast płatnicy, którzy nie są zobowiązani do posiadania profilu ubezpieczeniowego, zobowiązani będą do powiadomienia ubezpieczonych, w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu o obowiązku dostarczania zwolnień lekarskich w ww. formie (art. 1 pkt 19 ustawy z 15 maja 2015 r.).

Dostarczanie zwolnień lekarskich

W związku ze zmianą powyższych przepisów zmianie ulegną przepisy dotyczące dostarczania elektronicznych zwolnień lekarskich przez pracowników. Zwolnienie wystawione przez lekarza w formie elektronicznej będzie automatycznie przekazywane przez ZUS na profil ubezpieczeniowy pracodawcy. Jedynie pracownicy w zakładach pracy nieposiadających profilu będą nadal zobowiązani do dostarczenia zwolnienia do pracodawcy lub ZUS.

Ponieważ dla zakończenia zmian w sposobie przekazywania zaświadczeń lekarskich przewidziany został okres przejściowy, trwający do 31 grudnia 2017 r. lekarz będzie mógł jeszcze wystawiać zwolnienia w formie papierowej. W takim przypadku będzie musiał poinformować pacjenta, że musi on dostarczyć zwolnienie do pracodawcy w terminie 7 dni od jego otrzymania. Przekroczenie tego terminu nadal będzie skutkowało obniżeniem zasiłku chorobowego lub opiekuńczego o 25% za okres od 8. dnia niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia.

Maria Kucharska-Fiałkowska, specjalista ds. kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38101 )
Array ( [docId] => 38101 )