Można rozwiązać umowę za częste zwolnienia lekarskie

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 13-06-2014 r.

Jeżeli częste zwolnienia lekarskie naruszają istotne interesy pracodawcy i pracodawca będzie w stanie to udowodnić, będzie mógł wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Jeśli jednak zachowanie pracownika nie godzi realnie w interes pracodawcy, taka przyczyna wypowiedzenia umowy może zostać zakwestionowana przez sąd pracy.

Wypowiadając pracownikowi umowę o prace zawartą na czas nieokreślony, pracodawca musi podać przyczynę takiego wypowiedzenia. Powód tej decyzji musi być konkretny, prawdziwy i obiektywnie uzasadniający wypowiedzenie umowy (podlega bowiem kontroli sądowej).

 

O ile w zakładzie pracy działają związki zawodowe, wypowiadając umowę o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony pracodawca zobowiązany jest także powiadomić reprezentującą go organizację związkową o planowanym zwolnieniu i powodach uzasadniających rozwiązanie umowy.

Kodeks pracy nie zawiera katalogu przyczyn uzasadniających wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, a zatem decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy. Uwzględniając całokształt danej sytuacji, pracodawca powinien ocenić, czy częste zwolnienia lekarskie w istotny sposób negatywnie wpływają na funkcjonowanie zakładu pracy i interesy pracodawcy.

Analizując tę sytuację, pracodawca musi uwzględnić wszystkie jej aspekty, w tym także przyczyny warunkujące postawę pracownika. W związku z powyższym pracodawca powinien przeanalizować m.in.:

  • długość i częstotliwość zwolnień lekarskich, przyczyny ich powstawania, czy nie są związane z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
  • wpływ zwolnień lekarskich na funkcjonowanie zakładu pracy.

Na podstawie powyższej analizy może się bowiem okazać, że większa niż przeciętnie liczba zwolnień lekarskich nie uzasadniają wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35091 )
Array ( [docId] => 35091 )