Jaki wymiar urlopu dla osoby niepełnosprawnej

Data: 09-08-2016 r.

Pracownik o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – umiarkowanym lub znacznym ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym. Urlop ten przysługuje po przepracowaniu 1 roku od zaliczenia do wskazanego stopnia niepełnosprawności (art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), czyli od daty wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Istotne jest tu brzmienie przepisu określające, że datą wiążącą jest zaliczenie do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a nie data powzięcia przez pracodawcę informacji o takim orzeczeniu. Dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie otrzyma natomiast nauczyciel, mimo orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdyż posiada wymiar urlopu wyższy niż 26 dni (art. 64 ustawy Karta Nauczyciela).

 

Pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, który na mocy innych przepisów posiada prawo do urlopu w wymiarze wyższym niż 26 dni lub posiada prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie otrzymuje dodatkowego urlopu wypoczynkowego, chyba że urlop ten jest niższy niż 10 dni (art. 19 ust. 2 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej).

Urlop pracownika niepełnosprawnego

Przykład:

Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2014 r. otrzymał orzeczenie o zaliczeniu go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z dniem 1 kwietnia 2014 r. Orzeczenie przedstawił pracodawcy dopiero 15 lipca 2015 r. Dodatkowy urlop wypoczynkowy będzie przysługiwał pracownikowi już za 2015 rok, gdyż przepracował rok od daty wydania orzeczenia, mimo że w tym czasie pracodawca nie posiadał wiedzy o jego niepełnosprawności.

W kwestiach nieuregulowanych stosuje się m.in. przepisy Kodeksu pracy. Oznacza to, że dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej traktuje się analogicznie do urlopu wypoczynkowego określonego w przepisach Kodeksu pracy. Nabycie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego traktowane jest jak urlop uzupełniający, a od 1 stycznia następnego roku jako kolejny dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Urlop pracownika niepełnosprawnego

Przykład:

Pracownik przedstawił pracodawcy orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wystawione 1 lutego 2014 r. Rok pracy minął pracownikowi 31 stycznia 2015 r. – od tego dnia przysługuje mu dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni. Kolejny dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni będzie mu przysługiwał od 1 stycznia 2016 r.

Maria Kucharska-Fiałkowska, specjalista ds. kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39363 )
Array ( [docId] => 39363 )

Array ( [docId] => 39363 )