Od 2016 roku nowy rozdział w klasyfikacji jednostek oświatowych

Data: 22-10-2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. jednostki oświatowe będą stosować nowe przepisy dotyczące klasyfikacji budżetowej. Jednak już teraz powinny zapoznać się ze zmianami, które są niezbędne do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2016 rok. W rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji wprowadzono zmiany dotyczące m.in. rozdziałów, objaśnień oraz nowych paragrafów.

W wyniku rozporządzenie ministra finansów z 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 931) w załączniku nr 2 do rozporządzenia „klasyfikacja rozdziałów” dodano w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” nowy rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”. To nie koniec zmian, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2016 roku, pozostałe prezentujemy w formie tabeli.

 

Tabela 1. Zmiany w klasyfikacji rozdziałów w jednostkach oświatowych

Czynność

Rozdział

Brzmienie obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku

Dodano

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” do rozdziału „80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne”.

Dodano

w dziale „801 – Oświata i wychowanie” do rozdziału „80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: „80102 Szkoły podstawowe specjalne”, „80111 Gimnazja specjalne”, „80121 Licea ogólnokształcące specjalne”, „80124 Licea profilowane specjalne”, „80134 Szkoły zawodowe specjalne”.

dodano

w dziale „801 – Oświata i wychowanie” po rozdziale „80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” dodaje się rozdział 80151

„80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Barbara Jarosz, główna księgowa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37970 )
Array ( [docId] => 37970 )