Okres wypowiedzenia pracownika samorządowego można wydłużyć

Data: 29-12-2014 r.

W przypadku pracownika samorządowego zastosowanie dłuższego okresu wypowiedzenia niż przewidziany przepisami jest możliwe w sytuacji, gdy dłuższy okres wypowiedzenia jest dla pracownika korzystniejszy.

Zgodnie z art. 36 § 5 Kodeksu pracy istnieje możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia, lecz wyłącznie w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. W takim przypadku okres wypowiedzenia może być przedłużony:

  • do 1 miesiąca, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  • do 3 miesięcy, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata.

Kodeks pracy nie uprawnia natomiast wprost do zawierania umów z klauzulą dotyczącą wypowiedzenia dłuższego niż 3 miesiące.

Działanie na korzyść pracownika

Kierownik jednostki publicznej może jednak posiłkować się art. 18 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Można więc uznać, że dopuszczalne są postanowienia umowne, które okażą się korzystniejsze dla pracownika.

Taki pogląd wyraża w ostatnich latach judykatura. Sądy orzekają, że pracodawca może zaproponować pracownikowi dłuższy okres wypowiedzenia, niż przewidują to przepisy prawa. Warunkiem jest jednak to, aby takie rozwiązanie było korzystniejsze dla pracownika (np. wyrok Sądu Najwyższego z 30 listopada 2012 r., sygn. akt. I PK 132/12).

Ocena korzystności dla pracownika umownego przyjęcia dłuższego okresu wypowiedzenia powinna być oceniana w kontekście sytuacji na rynku pracy, zapotrzebowania na dany zawód lub pracę danego rodzaju (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2003 r., I PK 416/02). Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z okresem wypowiedzenia dłuższym niż przewidziany w Kodeksie pracy powinna być więc oceniana w kontekście wpływu na warunki pracy pracownika w konkretnej sytuacji.

Uwaga na dyscyplinę finansów

O ile w przypadku firm prywatnych swoboda w zawieraniu umów może wywołać ewentualne negatywne skutki dla pracodawcy w razie sporów cywilnych, o tyle przedstawiciele jednostek sektora budżetowego muszą pamiętać także o konsekwencjach związanych z gospodarowaniem mieniem. Rozważając wydłużenie okresu wypowiedzenia, starosta powinien więc dokładnie rozważyć, czy działanie takie jest celowe i nie narazi kierownika na zarzut niegospodarności.

Maria Kucharska-Fiałkowska, kierownik działu kadr jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36291 )
Array ( [docId] => 36291 )