Potrącenia z pensji tylko w ograniczonym zakresie

Data: 01-07-2013 r.

Potrącenia z pensji mogą być dokonywane: w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości 3/5 wynagrodzenia, a w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości 1/2 wynagrodzenia.

W razie zbiegu potrąceń z różnych tytułów, potrącenia kwot egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych nie mogą w sumie przekraczać 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami należności alimentacyjnych - 3/5 wynagrodzenia (art. 87 § 4 Kodeksu pracy).

Kolejnym ograniczeniem dopuszczalności potrąceń jest ustalenie tzw. kwoty wolnej, gwarantującej zachowanie pewnego minimum bytowego pracownika. I tak wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  2. 75% wynagrodzenia określonego w punkcie 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  3. 90% wynagrodzenia określonego w punkcie 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych.

W przypadku potrąceń dobrowolnych dokonywanych za zgodą pracownika wolna od potrąceń jest:

  • kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniach podatkowo-składkowych - w przypadku potrąceń na rzecz pracodawcy,

  • 80% ww. wynagrodzenia w przypadku potrąceń innych należności.

Jak wynika z przedstawionych wyjaśnień z bezwzględnego pierwszeństwa korzystają sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności (np. zajęcia komornicze). Potrącenie w danym miesiącu innych kwot, możliwe będzie tylko z tej części pensji, która pozostała do wypłaty po dokonaniu ww. zajęć (oczywiście po uwzględnieniu kwot wolnych od potrąceń).

Dokonywanie z wynagrodzeń potrąceń naruszających ustanowione kwoty wolne jest bez względu na okoliczności niedozwolone i stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31914 )
Array ( [docId] => 31914 )