Pracownicy podnoszący kwalifikacje mają prawo do dodatkowych świadczeń

Data: 24-07-2013 r.

Urlop szkoleniowy i dodatkowe świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych to zagadnienia, które w zakresie szkoleń pracowniczych budzą najwięcej kontrowersji. Wiąże się to m.in. z tym, że zarówno urlop, jak i zwolnienie z całości lub części dnia pracy są obowiązkowe, jeżeli nauka odbywa się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 17 i art. 94 pkt 6 Kodeksu pracy). Przepisy te nie wprowadzają jednak sankcji za naruszenie tego obowiązku. Tym samym bezczynność pracodawcy w tym zakresie niczym nie grozi.

 

Pracowników sektora publicznego obowiązują jednak dodatkowe przepisy. Do ich obowiązków należy m.in. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych (art. 24 ust. 2 pkt 7 oraz art. 29 ustawy o pracownikach samorządowych). Pracodawca ma natomiast obowiązek przewidzieć środki w swoich planach finansowych na ich podnoszenie.

Podnoszenie kwalifikacji – w dowolnym zakresie

Największy problem sprawia definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a dokładniej to, czy muszą być one zbieżne z wykonywanym (lub chociażby planowanym) zawodem, czy też mogą być oderwane od tego, co pracownik robi lub robić będzie.

Należy pamiętać, że pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują (art. 1031 § 2–3 Kodeksu pracy):

  • urlop szkoleniowy,
  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Co ważne, za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Jeśli chodzi natomiast o wymiar urlopu, to wynosi on:
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego (art. 1032 Kodeksu pracy).
Urlopu szkoleniowego należy udzielić w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31919 )
Array ( [docId] => 31919 )