Zwolnienie pracownika na bezpłatnym urlopie

Data: 29-08-2016 r.

Długotrwały bezpłatny urlop może być powodem wytypowania pracownika do wypowiedzenia stosunku pacy w ramach zwolnień grupowych. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że kryterium doboru do zwolnień w postaci długotrwałego urlopu bezpłatnego nie narusza przepisów.

Uzasadniając wyrok, SN wskazał, że podane pracownikowi powody zwolnienia z pracy zawarte w piśmie o wypowiedzeniu powinny być prawdziwe i zgodne z ustalonymi kryteriami zwolnień – w sytuacji gdy dochodzi u pracodawcy do zwolnień grupowych.

 

Kryterium doboru do zwolnień w postaci długotrwałego urlopu bezpłatnego nie narusza przepisów, co więcej – jak podkreślił SN – w tej sprawie powód był na urlopie bezpłatnym ponad 6 lat. To zasadnie sugeruje, że powód nie był zainteresowany pracą u pracodawcy. Tym bardziej że poza pracą naukową, w trakcie urlopu bezpłatnego uzyskał stopień doktora i następnie habilitował się oraz rozpoczął pracę w ówcześnie istniejącej Fundacji Polsko- Niemieckie Pojednanie.

Uzyskiwał więc stosunkowo wysokie dochody z innych źródeł niż zatrudnienie urzędnicze. Tym samym kryteria zwolnień były prawidłowo ustalone i zastosowane wobec tego pracownika.

Długotrwały, kilkuletni urlop bezpłatny może być powodem do wypowiedzenia umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych. Fakt udzielenia go przez pracodawcę nie oznacza, że pracownik nie może być z tego powodu zwolniony.

Jak wynika zresztą z uzasadnienia wyroku, w pewnych sytuacjach w ogóle trudno mówić o woli kontynuacji stosunku pracy po stronie pracownika, jeżeli – mimo urlopu bezpłatnego – rozwija on szereg działań zarobkowych, niezwiązanych z pierwotnym zatrudnieniem. W pewnych sytuacjach może to doprowadzić nawet do konfliktu interesów, zwłaszcza gdy urlopowany pracownik będzie reprezentował innego pracodawcę, który jest konkurentem lub przeciwnikiem pierwotnego pracodawcy.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2016 r., II PK 174/15

Sylwia Maliszewska, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39422 )
Array ( [docId] => 39422 )