Najem pomieszczeń szkolnych - opłaty za media w podstawie opodatkowania VAT

Data: 18-12-2014 r.

Obciążenie najemców pomieszczeń szkolnych równowartością opłat za media nie stanowi odrębnej usługi. W podstawie opodatkowania VAT od usługi najmu, oprócz czynszu, szkoła powinna więc uwzględnić również wysokość tych opłat, stosując stawkę właściwą dla usługi głównej.

Do dyrektora katowickiej Izby Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej stawki VAT przy odsprzedaży mediów przez jednostkę oświatową.

 

Szkoła podstawowa będąca podatnikiem VAT, na mocy porozumienia, użycza bezpłatnie pomieszczenia dla gimnazjum oraz przedszkola. Właścicielem nieruchomości jest gmina, a sam budynek szkoły został przekazany administratorowi w trwały zarząd. Jednostki korzystające z sal ponoszą jedynie koszty mediów według zasad określonych w porozumieniach zawartych między dyrektorami. Przedstawiciele szkoły podstawowej mieli wątpliwości, czy w przypadku refakturowania takich opłat powinna naliczać VAT.

Usługi między jednostkami budżetowymi

W odpowiedzi (interpretacja IBPP1/443-392/14/DK) organ podatkowy uznał, że w sytuacji gdy umowa użyczenia pomieszczeń przez jednostkę budżetową została zawarta z inną jednostką budżetową (w tym przypadku z publicznymi: gimnazjum i przedszkolem), zastosowanie ma § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Zgodnie z nim z VAT zwolniona jest większość usług świadczonych między jednostkami budżetowymi.

W omawianej sytuacji ważne jest to, że zwolnienie to ma zastosowanie do całej, kompleksowej usługi, a więc zarówno samego oddania pomieszczeń w użyczenie, jak i świadczeń dodatkowych związanych z mediami.

Media w podstawie opodatkowania VAT

Szkoła podstawowa wynajmuje także pomieszczenia użytkowe zespołowi szkół na prowadzenie działalności oświatowej oraz stołówkę prywatnemu przedsiębiorcy.

Organ podatkowy wskazał, że w takim przypadku przedmiotem świadczenia na rzecz najemców jest usługa główna, tj. najem nieruchomości. Koszty dodatkowe, w tym opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, energii cieplnej czy wywóz ścieków, stanowią natomiast elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu. Dopełniają świadczenie zasadnicze. Nie ma zatem podstaw, aby sztucznie rozdzielać usługę świadczoną przez szkołę podstawową na: usługę najmu i opłaty przenoszone na najemcę jako równowartość opłaty za media.

W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z odsprzedażą wody, energii elektrycznej, energii cieplnej i wywozu ścieków. Podstawą opodatkowania będzie tu więc zarówno czynsz, jak i opłaty za media. Te ostatnie będą opodatkowane według zasad właściwych dla świadczonych usług najmu.

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36228 )
Array ( [docId] => 36228 )