Najem pomieszczeń w szkole a VAT

Data: 27-06-2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r., tj.: przejścia na scentralizowany model rozliczania VAT, podatnikiem z tytułu tych czynności stanie się dla jednostki jst, która ze zwolnienia podmiotowego nie korzysta. Dlatego od dnia przejścia na scentralizowany model rozliczania VAT wynajem pomieszczeń jest opodatkowany według właściwej stawki podstawowej VAT 23%  zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz – art. 659 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Umowa  zawiera  zapisy, jak regulowane będą wszelkie należności, czyli czynsz i opłaty przez najemcę, czy łącznie, czy odrębnie od czynszu. Ma to istotny wpływ na ewentualne klasyfikowanie należności. W przypadku jeśli jednostka nie ma podlicznika, to lepiej będzie należności za media naliczać z czynszem.

Od 1 stycznia 2017 r. faktury za wynajem nadal są wystawiane tylko na żądanie najemców. Faktury na rzecz osób prywatnych muszą być wystawiane tylko na ich żądanie (art. 106b ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Przykład. Usługi wynajmu są opodatkowane VAT według stawki 23%

Udostępnianie obiektów sportowych na zasadzie wykupienia wstępu (zakup np. karnetu, biletu wstępu) korzysta z opodatkowania stawką 8% - art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 179 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach w piśmie z 8 lutego 2007 r. nr PP1/443-187/06, wskazał, że istnieje różnica między „wynajmem” a „udostępnianiem” pomieszczeń sportowych „w przypadku usług wynajmu klasyfikuje je do grupowania PKWiU z 2008 r. 68.20.12.0, natomiast, kiedy mowa jest o usługach udostępniania - PKWiU dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. - jest to grupowanie o symbolu 93.11.10.0 lub 93.29.19.0”.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz – art. 659 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Korytarz nie jest obiektem sportowym. Udostępnienie to ułatwienie kontaktu z czymś lub umożliwienie korzystania z czegoś. Tylko udostępnianie obiektów sportowych na zasadzie wykupienia wstępu korzysta z opodatkowania stawką 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 179 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Natomiast wynajem świadczony na podstawie umowy najmu całości lub części obiektu sportowego jest opodatkowany podatkiem VAT według stawki podstawowej 23% - art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Alicja Stawowczyk specjalista w zakresie rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40496 )
Array ( [docId] => 40496 )