Nieruchomości należące do gminy mogą być zwolnione z VAT

Data: 12-07-2013 r.

Ustalenie podstawy opodatkowania i zastosowanie właściwej stawki to główne problemy jednostek przy sprzedaży nieruchomości. Może się okazać np. że grunt, na którym stoi budynek korzystający ze zwolnienia z VAT, również jest nim objęty.

Ustawodawca dla sprzedaży nieruchomości zabudowanych przewidział szczególny sposób ustalenia podstawy opodatkowania (w art. 29 ust. 5 ustawy o VAT). W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo ich części z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że jest on opodatkowany według tej samej stawki co usytuowane na nim obiekty.

Gdy budynki korzystają ze zwolnienia, to także grunt, z którym są one trwale związane, będzie nim objęty.

Przy sprzedaży nieruchomości od podatku zwalnia się:

 • dostawę terenów niezabudowanych innych niż budowlane,
 • dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata,
 • dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 2, pod warunkiem że:
  • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów

   (art. 43 ust. 1 pkt 9, 10, 10a ustawy o VAT).

  Pomimo tak określonych zwolnień, powstają wątpliwości, kiedy mamy do czynienia z gruntem zabudowanym, a kiedy przedmiotem transakcji jest sam grunt. Takie niepewności powstają w przypadkach, gdy na danym obszarze znajdują się budynki do rozbiórki, czy też wybudowany jest np.: parking, podjazd, ogrodzenie, które zajmują małą część gruntu, zaś ich wartość jest stosunkowo niewielka.

  W wyroku z 17 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I FSK 918/11) NSA stwierdził, że siatka ogrodzeniowa wokół działki nie jest budowlą w rozumieniu ustawy o VAT. Dlatego sprzedaż działki gruntu, ogrodzonej siatką na słupkach betonowych, nie można traktować jako dostawy budowli w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Siatka ogrodzeniowa nie pełni samodzielnych funkcji budowlanych, a jej celem jest wydzielenie granic działki i jej zabezpieczenie. Celem transakcji była sprzedaż terenu ogrodzonego, a nie ogrodzenia.

  Dlatego przepis art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, który mówi o dostawie budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo ich części, nie mógł być zastosowany do dostawy. Aby było inaczej, grunt musi być zabudowany obiektem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

  Przy dokonywaniu transakcji sprzedaży gruntu wraz z budynkami należy szczególną uwagę zwrócić na wspólny zamiar stron oraz kwestię faktycznej dostawy.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

  pobierz

  Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

  pobierz

  Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

  pobierz

  Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

  pobierz

  Polecane artykuły

  Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

   ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

   ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

   Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

   ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

   Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

   ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

   Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

   Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

   ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

   ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

   ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

   ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

   ul. Słupecka 9/1, Gdynia

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

   ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

   Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  Array ( [docId] => 31935 )
  Array ( [docId] => 31935 )

  Array ( [docId] => 31935 )