Obowiązkowa centralizacja VAT w samorządach od 1 stycznia 2017 r.

Autor: Tomasz Krywan
Data: 17-08-2016 r.

Od 1 października 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT, oznacza to, że od tego dnia można przechodzić już na wspólny model rozliczeń VAT. Poznaj szczegóły.

Zmiany wynikają z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko ministrowi finansów oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r.

TSUE orzekł, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Oznacza to, że wszelkie czynności przez nie dokonywane w zakresie VAT, powinny być „scentralizowanie”, czyli rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Samorządowe zakłady budżetowe i jednostki budżetowe gmin nie są podatnikami VAT. Podatnikami VAT są gminy.

Sprawdź więcej o wyroku TSUE:

Przejście na centralizację

O terminie, od którego jednostka będzie rozliczać VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego, trzeba poinformować właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego. Takiego obowiązku należy dopełnić przed dniem centralizacji, składając stosowną informację.

Zmiany w zakresie kas fiskalnych

Jednostki samorządu terytorialnego, które będą miały obowiązek  ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2017 r. lub w przypadku wcześniejszego przejścia na scentralizowany model rozliczania VAT i które rozpoczną to ewidencjonowanie w obowiązujących terminach, będą mogły korzystać z ulgi na zakup kas. Ulga będzie dotyczyć kas zakupionych do 30 czerwca 2017 r.

Korekty i odliczanie VAT

Zmiany wprowadzają ponadto nowe zasady dokonywania przez JST korekt rozliczeń w podatku VAT za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia przez nie rozliczania tego podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.

Jeśli nie jest możliwe przypisanie dokonanych zakupów towarów i usług w całości do czynności  dających prawo do odliczenia, jednostka może skorzystać z  odliczenia proporcjonalnego (art. 90 ust. 2 ustawy o VAT). Po zmianach proporcja będzie obliczana łącznie dla jednostek samorządu terytorialnego wraz z ich jednostkami organizacyjnymi. Nastąpi to jednak dopiero od 2018 roku. Do końca 2017 zaś proporcjonalne odliczanie VAT będzie  określane odrębnie dla poszczególnych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla urzędu obsługującego tę jednostkę.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39427 )
Array ( [docId] => 39427 )

Array ( [docId] => 39427 )