Dokumentowanie obrotu nieruchomościami

Data: 26-04-2016 r.

Dostawy nieruchomości dokonywane przez JSFP, będące czynnymi podatnikami VAT powinny być dokumentowane fakturami. Wyjątek od tej zasady dotyczy dostaw nieruchomości dokonywanych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – w takich przypadkach faktury muszą być wystawiane tylko na żądanie nabywców (zob. art. 106b ustawy o VAT). Warunkiem jest jednak, aby takie żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Faktury trzeba wystawiać nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do dostawy towarów (art. 106i ust.1 ust. o VAT). Dotyczy to także sytuacji otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru. 

 Trzeba pamiętać, że w przypadkach, w których zastosowanie ma art. 29a ust. 8 ustawy o VAT na fakturze nie należy wyodrębniać wartości gruntu. Dotyczy to również faktur dokumentujących zbycie prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem. Jak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 sierpnia 2009 r. (nr IPPP1-443-542/09-6/BS), w przypadkach takich strona powinna wykazać zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego – jako całości, gdyż podatnik dokonując takiej dostawy nie jest zobowiązany do wyodrębnienia wartości zbywanego prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz wartości budynku i budowli.

Co ważne – dostawy nieruchomości dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie trzeba ewidencjonować a pomocą kas rejestrujących. Zwolnienie z tego obowiązku wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie.

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38998 )
Array ( [docId] => 38998 )