Umorzonych zasiłków i dodatków nie ujmujemy w PIT-8C

Data: 10-06-2016 r.

Zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w informacji PIT-8C nie należy wykazywać przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ustawy. Organy podatkowe zajęły też stanowisko co do wykazywania umorzonych zasiłków pielęgnacyjnych w PIT-8C, uznając, że kwot tych nie wykazuje się w tej informacji.

Kwoty z tytułu umorzonych w całości lub części nienależnie pobranych świadczeń takich jak:

  • świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
  • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,
  • zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  • świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz
  • świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie rodzą obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

Zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w informacji PIT-8C nie należy wykazywać przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ustawy. Organy podatkowe zajęły też stanowisko co do wykazywania umorzonych zasiłków pielęgnacyjnych w PIT-8C, uznając, że kwot tych nie wykazuje się w tej informacji.

Zdaniem organów podatkowych

Organy podatkowe zajęły też stanowisko co do wykazywania umorzonych zasiłków pielęgnacyjnych w PIT-8C, uznając, że kwot tych nie wykazuje się w tej informacji. Przykładem jest interpretacja indywidualna z 16 lipca 2010 r. dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/1/415-434/1/MK). Organ podatkowy uznał, że po umorzeniu zasiłku pielęgnacyjnego na Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie nie ciążył obowiązek sporządzenia z tego tytułu informacji PIT-8C.

Barbara Jarosz, główna księgowa jsfp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39113 )
Array ( [docId] => 39113 )