Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Data: 26-04-2016 r.

Opodatkowaniu VAT nie podlega oddawanie w trwały zarząd przez właściwe jednostki (w szczególności przez starostów, ale również przez Wojskową Agencję Mieszkaniową) nieruchomości, stanowiących własność skarbu Państwa. Wątpliwości istnieją w przypadku oddawania przez właściwe jednostki (organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego) w trwały zarząd nieruchomości, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostka oddając np. innej jednostce samorządowej na podstawie decyzji administracyjnej w trwały zarząd nieruchomość, działa jako organ reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu gospodarowania mieniem samorządowym. Gospodarka nieruchomościami należy, bowiem do zadań własnych gminy, wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z tym, że oddanie nieruchomości w trwały zarząd za odpłatnością jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu i nie jest dostawą towaru należy uznać, że jest ono świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT.

Odpłatne przekazanie nieruchomości w trwały zarząd jest czynnością mającą charakter inny niż cywilnoprawny. Zatem przekazanie nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego, w trwały zarząd odpłatnie – w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – było czynnością podlegającą opodatkowaniu, ale korzystającą ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w obecnym stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, takie zdarzenie/czynność wyłączona jest z opodatkowania. Potwierdzają to organy skarbowe w wydawanych interpretacjach (zob. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 listopada 2014 r. nr IBPP1/443-807/14/LSz).

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38959 )
Array ( [docId] => 38959 )

Array ( [docId] => 38959 )