Ordynacja podatkowa – co zmieni się od stycznia 2016 roku

Data: 26-11-2015 r.

Kierownicy jednostek również są podatnikami, którzy powinni przeanalizować niektóre z ponad 170 nowych regulacji, które wprowadza od 1 stycznia 2016 r. opublikowana 20 listopada 2015 r. nowelizacja Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą m.in. korekty deklaracji podatkowych, które nie będą wymagać pisemnego uzasadnienia, czy możliwości zapłaty podatku kartą płatniczą.

Ustawa zmieniająca rozszerza uprawnienia ministra finansów w toku wydawania interpretacji. Minister finansów będzie mógł zmienić interpretację ogólną lub indywidualną w określonych przypadkach, czyli:

 
  • uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej,
  • stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną,
  • uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, a także zmienić lub uchylić to postanowienie.

Od 1 stycznia 2016 r. w bazie interpretacji będą również zamieszczane informacje o zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej art. 14i § 4 , jak również informacje o nieprawidłowych interpretacjach indywidualnych, które z powodu śmierci, likwidacji lub rozwiązania wnioskodawcy, dla którego interpretacja indywidualna została wydana, nie mogą zostać zmienione, uchylone lub nie można stwierdzić ich wygaśnięcia art. 14i § 5.

Ustawodawca dopuścił możliwość doręczania interpretacji indywidualnych drogą elektroniczną, ułatwiając tym łatwiejsze i szybsze uzyskiwanie informacji.
Powstanie Baza Wiedzy Administracji Podatkowej. Administratorem bazy będzie dyrektor Biura KIP – zapewni to większą spójność.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę

W ustawie na nowo określono obniżoną stawkę odsetek za zwłokę oraz warunki, w których można ją stosować, tj. gdy łącznie spełnione są warunki:

  • złożono prawnie skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  • zapłacono zaległości podatkowe w ciągu 7 dni.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę została na nowo określona. Podwyższona stawka odsetek za zwłokę oraz warunki, w których jest stosowana, dotyczyć będą zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym, w szczególnych sytuacjach, określonych w dodanym do Ordynacji podatkowej art. 56b.

Ustanowienie pełnomocnika

Zmieniono również zasady w zakresie pełnomocnictw. Najważniejsza zmiana dotyczy pełnomocnictwa ogólnego. Nie trzeba przedstawiać pełnomocnictwa do akt każdej sprawy.  W ustawie zmieniającej określono rodzaje pełnomocnictw:

  • ogólne,
  •  szczególne oraz
  •  do doręczeń.

Przewidziano możliwość udzielania pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego oraz uregulowano sposób jego uwierzytelniania.

Zwrot bez wezwania zaległości podatkowych

Zwrotowi bez wezwania organu podatkowego podlega wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, które traktuje się jako zaległość podatkową. Organ podatkowy będzie wydawał decyzję, w której określi wysokość zaległości podatkowej.

Zapłata podatków kartą płatniczą

Nowe przepisy dają możliwość zapłaty podatku kartą płatniczą, ale pod warunkiem posiadania przez organ podatkowy odpowiedniego urządzenia do autoryzacji transakcji płatniczych. Koszty opłat i prowizji związanych z opłacaniem podatków kartą będą obciążać podatnika.

Korekta bez uzasadnienia

Korygowanie deklaracji podatkowych nie będzie wymagać dołączania do deklaracji korygujących pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty. Organ podatkowy ma zawiadamiać pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności.

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38109 )
Array ( [docId] => 38109 )