Podatek od nieruchomości komunalnych

Data: 22-07-2013 r.

Jak wyjaśnił minister finansów obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na właścicielu (posiadaczu samoistnym) nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkowniku wieczystym gruntów – wynika z pisma ministra finansów z 25 czerwca 2013 r (PL/LS/833/5/SIA/13/RD-63051).

Od nieruchomości stanowiących własność gminy nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niepodlegającym wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania - gmina ma obowiązek zapłacić podatek od nieruchomości.

 

Jak podkreślono w piśmie - w przypadku nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, podatnikami są ich posiadacze, zarówno, jeśli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego, jak i wówczas, gdy jest bezumowne.

Dlatego też w przypadku nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego podatnikiem staje się ich aktualny posiadacz, natomiast - jeśli nadal znajdują się one we władaniu właściciela – to podatnikiem jest ten właściciel.

W konsekwencji gmina ma obowiązek uiścić podatek od nieruchomości stanowiących jej własność, które nie zostały przekazane w posiadanie innym podmiotom i nie podlegają wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ustawy regulującej opodatkowanie tym podatkiem lub na mocy uchwał rad gmin. Jak wskazano w piśmie - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla gmin.

Źródło: Pismo ministra finansów z 25 czerwca 2013 r., nr PL/LS/833/5/SIA/13/RD-63051

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31937 )
Array ( [docId] => 31937 )