Ewidencja wymiany urządzeń grzewczych w szkołach

Data: 06-03-2015 r.

Rozstrzygając sposób ewidencji zdarzeń związanych z wymianą urządzeń grzewczych w szkołach, w pierwszej kolejności należy określić, czy doszło do wymiany środka trwałego, czy też ulepszenia.

Kierownicy jednostek oświatowych, jako zarządcy budynków, zobowiązani są na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane do przeprowadzania okresowych kontroli nieruchomości wraz z instalacjami i urządzeniami.

W przypadku zakupu kotła stałego nie mamy do czynienia z nabyciem nowego środka trwałego, bowiem zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Piec c.o. bez podłączenia go do instalacji grzewczej nie jest zdatny do samodzielnego funkcjonowania, tak więc stanowi element tej instalacji. Instalacje wbudowane w konstrukcje budynków, według klasyfikacji środków trwałych, zwiększają wartość budynku.

Aby jednak przedmiotowy zakup można potraktować jako zwiększenie wartości budynku, powinien być spełniony jeszcze drugi warunek, a mianowicie poprawa wydajności ogrzewania. Jeżeli piec, niezależnie od wartości, został zastąpiony urządzeniem o takich samych parametrach, to drugi z warunków nie został spełniony i wymianę kotła należy potraktować jako remont i sfinansować z wydatków bieżących.

Ewidencja nabycia kotła o zbliżonych parametrach do zużytego może wyglądać następująco:

Faktura za zakup pieca z montażem

Wn 402 „Usługi obce”
Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Zapłata za fakturę

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”

W przypadku wymiany pieca na kocioł o zupełnie innych parametrach i na inne paliwo będziemy mieli do czynienia z modernizacją instalacji, a koszty poniesione z tego tytułu będą zwiększały wartość instalacji i całego budynku.

Halina Skiba, główny księgowy jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36675 )
Array ( [docId] => 36675 )