Ugoda sądowa w sprawozdaniu Rb-Z

Autor: Karol Zawadzki
Data: 26-01-2015 r.

Rozpatrując to, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań – twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ugody nie powstanie umowa nienazwana, podobna w skutkach do umowy pożyczki.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wystąpiła do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności wykazywania w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązań wynikających z zawartych ugód sądowych oraz cesji tych wierzytelności.

Tytuły dłużne w ugodzie sądowej

W odpowiedzi (pismo nr DP11/SZK/657/82/2014/RD71713) przedstawiciele Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów wskazali na konieczność dokładnej analizy każdego rodzaju ugody. To bowiem jej treść, a nie nazwa, determinuje to, czy daną kategorię należy wykazywać w sprawozdaniu.

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-Z (w części A) ujmuje się zobowiązania, które można zaliczyć do tzw. tytułów dłużnych. Do tej kategorii należą: papiery wartościowe, kredyty i pożyczki, przyjęte depozyty oraz zobowiązania wymagalne. Jednostka publiczna, decydując, czy daną kwotę powinna wykazać w sprawozdaniu Rb-Z, musi ocenić, czy da się ją zakwalifikować do którejś z wymienionych grup.

Zobowiązania wymagalne

Zdaniem przedstawicieli ministerstwa – w przypadku ugód sądowych należy zbadać, w jaki sposób wpłynęły one na wymagalność zobowiązań. W sprawozdaniu Rb-Z, w wierszu E4 wykazuje się bowiem jedynie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone.

Jeżeli między dłużnikiem a wierzycielem zostanie zawarta ugoda, na mocy której wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat, zobowiązanie przestaje być wymagalne i nie wykazuje się go wówczas w sprawozdaniu Rb-Z.

Karol Zawadzki specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36439 )
Array ( [docId] => 36439 )