Jak wykazać w Rb-30S odszkodowanie za pożar

Autor: Barbara Jarosz
Data: 11-05-2017 r.

Finansowe skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia (losowych) oraz zdarzeń niezwiązanych z ryzykiem podstawowej działalności (statutowej) przez jednostkę zalicza się odpowiednio do zysków lub strat nadzwyczajnych.

Sprawozdanie RB-30S sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. Przypomnijmy, że Klasyfikację budżetową określa rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

 

Sprawozdanie to składa się z czterech działów, tj.: 

ï A – wykazujemy tu przychody z różnych źródeł, 

ï C – wykazujemy wybrane aktywa i zobowiązania oraz dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań, 

ï D – podajemy informacje o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego oraz o rozliczeniu kasowym z budżetem w okresie od 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego.  

W dziale A. „Przychody”: w kolumnach: „Plan”, „Wykonanie” wykazuje się w wierszu:

„K 100” – pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie).

W dziale B. „Koszty i inne obciążenia” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się w wierszu „P 100” – zmniejszenia środków obrotowych, poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej, w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności.

Barbara Jarosz główna księgowa w jednostce budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40332 )
Array ( [docId] => 40332 )