Wykazanie w księgach rachunkowych prawa użytkowania wieczystego

Data: 13-01-2015 r.

Użytkowanie wieczyste przyznane przez miasto innemu podmiotowi wykazuje w swoich księgach rachunkowych podmiot użytkujący. Samorząd powinien natomiast wykazywać w ewidencji bilansowej oraz amortyzować prawo użytkowania wieczystego gruntów przejętych od Skarbu Państwa.

Prezydent jednej z pomorskich miejscowości zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ewidencji i amortyzacji wieczystego użytkowania gruntów oddanych innym podmiotom oraz przejętych od Skarbu Państwa.

W odpowiedzi Izba wskazała (pismo nr 0441/128/51/34497/2014), że wszelkie grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego oraz te, oddane w użytkowanie wieczyste powinny figurować w ewidencji bilansowej miasta do czasu ich ewentualnej sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania. Oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie nie stanowi bowiem ani sprzedaży, ani darowizny. Nie daje też podstaw do zmniejszenia ich wartości w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych.

Samego prawa wieczystego użytkowania gruntów przekazanego przez miasto innym podmiotom nie trzeba natomiast wykazywać ewidencji bilansowej jednostki samorządu. Prawo to powinno zostać ujęte w rozliczeniach podmiotu, który otrzymał grunty w użytkowanie wieczyste.

W księgach rachunkowych miasta (w ewidencji bilansowej) trzeba natomiast ująć prawo wieczystego użytkowania gruntów przejętych od Skarbu Państwa. Podlega ono także amortyzacji, zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości do środków trwałych zalicza się m.in. prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Źródło:

rio.gov.pl

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36374 )
Array ( [docId] => 36374 )

Array ( [docId] => 36374 )