Dyżur w kierowcy załodze – jak mu za niego zapłacić

Data: 03-06-2016 r.

Kierowcy nie przysługuje czas wolny za dyżur pełniony podczas przewozu w załodze w czasie prowadzenia pojazdu. W związku z tym pracodawca powinien mu wypłacić wynagrodzenie za dyżur w wysokości 50% stawki.

Wysokość wynagrodzenia za dyżur w załodze nie może być niższa niż połowa wynagrodzenia wynikającego z określonej dla kierowcy stawki godzinowej lub miesięcznej, ustalonych przez przedsiębiorcę w warunkach wynagrodzenia. Czasu dyżuru pełnionego poza normalnymi godzinami pracy nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli wówczas pracownik nie wykonywał pracy. Dokładnie taka sytuacja występuje w przypadku prowadzenia pojazdu przez dwóch lub więcej kierowców. Tym samym kierowcy przysługuje stosowne wynagrodzenie za czas dyżuru w wysokości 50% stawki.

Odmienna sytuacja prowadziłaby do powstania nieakceptowalnego sposobu naliczania wynagrodzenia. Kierowcy prowadzącemu pojazd przysługiwałoby jedynie normalne wynagrodzenie, a niewykonującemu w tym czasie pracy przysługiwałoby to samo wynagrodzenie dodatkowo powiększone o 50%. Do czasu dyżuru zalicza się trzy rodzaje aktywności:

  1. czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w firmie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
  2. przerwy przeznaczone na odpoczynek,
  3. czas nieprzeznaczony na kierowanie pojazdem, gdy pojazd jest prowadzony przez dwóch lub więcej kierowców.

Kierowcy przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru jedynie w przypadku określonym w pkt 1. W związku z tym za dyżur pełniony w załodze w czasie prowadzenia pojazdu nie przysługuje wolne.

Arkadiusz Góra, ekspert OCRK w zakresie ITD oraz PIP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39068 )
Array ( [docId] => 39068 )