Prace przy wodociągach zwalniają z przestrzegania czasu pracy kierowców

Data: 31-10-2014 r.

Gdy pojazdem wykonywany jest przewóz, którego celem jest konserwacja wodociągów, to przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców zawartego w rozporządzeniu nr 561/2006.

Zwolnienie z przestrzegania przepisów regulujących czas pracy kierowców dotyczy między innymi przewozów wykonywanych pojazdami używanymi w związku z odprowadzeniem ścieków oraz konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę. Wówczas kierowca nie musi przestrzegać przepisów dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków oraz stosować urządzeń rejestrujących. Nie ma obowiązku używania wykresówek, a w pojeździe nie musi być zamontowany tachograf.

Niemniej jednak pojazd, który jest wyposażony w tachograf, może być wykorzystywany także w przewozach zwolnionych z przestrzegania przepisów rozporządzenia. Jeżeli jest to tachograf analogowy, kierowca nie musi zakładać wykresówki, a gdy zamontowany jest tachograf cyfrowy, kierowca może skorzysta z funkcji „OUT”.

Każdy pracodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców. Ewidencję tę prowadzi się w jednej z następujących form:

zapisów na wykresówkach,
wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub
rejestrów opracowanych na podstawie wymienionych dokumentów.

Jeżeli pracodawca zdecyduje, że prowadzi ewidencję na podstawie wykresówek, to kierowcy muszą je stosować także, gdy można zastosować zwolnienie z przepisów czasu jazdy, przerw i odpoczynków.

Jakub Wolański, doradca do spraw transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35968 )
Array ( [docId] => 35968 )

Array ( [docId] => 35968 )