Rekompensata pracy w nadgodzinach

Data: 01-09-2015 r.

Pracę w godzinach nadliczbowych należy zrekompensować. Można tego dokonać w dwojaki sposób – albo oddaniem w zamian czasu wolnego, albo wypłacając odpowiednie wynagrodzenie. W stosunku do kierowców, z uwagi na charakter pracy, możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pracy w nadgodzinach w formie ryczałtu. Ważne jest więc ustalenie obowiązujących zasad rekompensaty pracy nadliczbowej, sposobu jej wynagradzania oraz ustalenie rocznego limitu godzin nadliczbowych.

Polecenie pracy poza normalnymi godzinami pracy może wynikać ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Praca w nadgodzinach jest limitowana w poszczególnych dobach pracowniczych, w poszczególnych tygodniach pracy oraz w ciągu roku kalendarzowego.

Maksymalny dobowy wymiar nadgodzin jest uzależniony od stosowanego systemu czasu pracy i w związku z tym ustalonego rozkładu czasu pracy. Dobowy wymiar pracy, w tym liczba nadgodzin, ogranicza konieczność zapewnienia odpowiedniego odpoczynku dobowego. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Limit dobowy i tygodniowy wynika z przepisów ogólnych i nie wymaga dodatkowych regulacji w wewnątrzzakładowych źródłach prawa. Regulować można natomiast kwestię rocznego limitu godzin nadliczbowych. Brak zakładowych regulacji w tym zakresie powoduje, że w przypadku kierowców obowiązywać będzie limit ustalony w ustawie branżowej, tj. 260 godzin rocznie. (art. 20 ust. 3 ustawy o czasie pracy kierowców). Przepisy natomiast dopuszczają zwiększenie tego limitu, ale wówczas należy tę kwestię uregulować w przepisach wewnętrznych. Jeżeli w zakładzie obowiązuje układ zbiorowy pracy lub pracodawca zobowiązany jest do wprowadzenia regulaminu pracy, to w tych aktach zawarte są zapisy dotyczące rocznego limitu nadgodzin. Jeśli nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy i nie obowiązuje układ zbiorowy, wtedy limit nadgodzin określa się w postanowieniach umowy o pracę. Można również tego dokonać w zarządzeniu lub obwieszczeniu i zapoznać w przyjęty sposób z ich treścią zainteresowanych pracowników.

W regulaminie pracy zapis o rocznym limicie nadgodzin może mieć przykładowo następującą treść:

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierowcę w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego kierowcy 376 godzin w roku kalendarzowym.

Roczny limit najprościej wyliczyć na podstawie przepisu o tygodniowym wymiarze czasu pracy, który łącznie z godzinami nadliczbowymi nie powinien przeciętnie przekraczać 48 godzin, a zatem w ciągu roku 416 godzin (52 tygodnie × 48 godzin). Należy jednak pamiętać, że limit na poziomie 416 godzin jest kwestionowany. Przesłanką do wprowadzenia mniejszej liczby nadgodzin są absencje w pracy, w tym uprawnienie do urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z takim stanowiskiem roczny limit nadgodzin może wynosić najwyżej 384 godziny dla pracowników posiadających prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego oraz 376 godzin przy 26-dniowym urlopie wypoczynkowym.

Grzegorz Sobota, ekspert specjalizujący się w tematyce kadrowo-płacowej, prowadzący szkolenia z prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37723 )
Array ( [docId] => 37723 )

Array ( [docId] => 37723 )