Wyposażenie autobusu to nie jego warunki techniczne

Data: 30-04-2013 r.

Za brak przewidzianych w przepisach części wyposażenia autobusu ITD może nałożyć karę w wysokości tylko 2.000 zł, a nie 5.000. Wyposażenie to bowiem nie to samo, co warunki techniczne autobusu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Sprawa zaczęła się od kontroli autobusu, którym wykonywano regularny przewóz osób. Inspektorzy ITD ustalili, że w pojeździe nie było bocznej tablicy kierunkowej ani miejsca do jej zamocowania.

W konsekwencji ITD uznała, że autobus nie spełnia wymaganych warunków technicznych ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu regularnego. Za to naruszenie nałożono na przewoźnika karę w wysokości 5.000 zł na podstawie lp. 2.5.1 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym.

Warunki techniczne czy wyposażenie

Przewoźnik argumentował, że brak tablicy kierunkowej nie może być kwalifikowany jako warunek techniczny pojazdu. Jego zdaniem tablica nie wpływa na sprawność techniczną autobusu, stanowi tylko jego dodatkowe wyposażenie. Nie przekonało to jednak GITD. Organ ten stwierdził, że rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia nie rozróżnia pojęć „warunki techniczne” i „dodatkowe wyposażenie”.

Dział III rozporządzenia, zawierający regulacje dotyczące tablic kierunkowych, nosi tytuł „Warunki techniczne pojazdu samochodowego i przyczepy przeznaczonej do łączenia z tym pojazdem". Opisano tam liczne wymagania, które powinien spełniać autobus, np. liczbę drzwi, uchwyty, poręcze, wyjścia awaryjne, zasłonę za miejscem kierowcy, urządzenie do oświetlania wnętrza, bagażnik. Znalazł się tam też wymóg posiadania gaśnicy, apteczki, koła zapasowego i tablic kierunkowych.

Zdaniem GITD z wyliczenia tego wynika, że autobus musi spełniać warunki dwojakiego rodzaju:

  • dotyczące jego budowy,
  • związane z jego wyposażeniem w niezbędne urządzenia i przedmioty.
Wszystko to jednak są warunki techniczne. Pojazd, który nie ma tablicy kierunkowej, nie odpowiada więc wymaganym warunkom technicznym. Przewoźnik nie zrezygnował z dochodzenia swoich racji i złożył skargę do sądu administracyjnego.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Rozpoznający skargę WSA w Białymstoku zwrócił uwagę, że wbrew twierdzeniom GITD przepisy dotyczące transportu drogowego rozróżniają warunki techniczne od wyposażenia. Nie w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, lecz w lp. 2.5 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym.

Przepis ten określa bowiem karę za dokonywanie przewozu autobusem, który:

  • nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu regularnego (punkt 2.5.1 załącznika),
  • nie spełnia wymagań w zakresie wyposażenia i oznakowania w związku z przewozem określonej kategorii pasażerów (punkt 2.5.2).

Wyraźnie rozróżniono więc warunki techniczne oraz wyposażenie i oznakowanie autobusu. W ocenie sądu należy w związku z tym uznać, że tablice kierunkowe zaliczają się do wyposażenia i oznakowania, a nie do warunków technicznych. W konsekwencji ich brak powinien skutkować karą 2.000 zł na podstawie punktu 2.5.2 taryfikatora, a nie 5.000 zł (punkt 2.5.1).

Źródło: wyrok WSA w Białymstoku z 24 stycznia 2013 r., II SA/Bk 754/12.

Michał Petranik, prawnik, specjalista w zakresie transportu drogowego, starszy asystent sędziego w WSA w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32067 )
Array ( [docId] => 32067 )

Array ( [docId] => 32067 )