Obowiązki rozładowcy dostawy materiałów niebezpiecznych

Kategoria: Logistyka
Autor: Stwora Sylwia
Data: 25-10-2012 r.

Po dotarciu transportu zawierającego materiały niebezpieczne do miejsca przeładunku lub punktu jego odbioru niezbędne będzie podjęcie czynności rozładunkowych. Mogą je podejmować jedynie osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie w zakresie przewozu towarów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, a także innych przedmiotów i środowiska naturalnego.

Sprawdź zgodność towaru z dokumentami przewozowymi

Funkcję rozładowcy pełni przedsiębiorstwo dokonujące czynności związanych z rozładowaniem środka transportu towarów niebezpiecznych np. kontenera do przewozu luzem, cysterny czy MECG lub zajmuje się rozładunkiem dostawy przewożonej w sztukach, małych kontenerach, cysternach przenośnych, itp.

Na wstępie niezbędne jest upewnienie się, czy opakowania lub pojazd, w którym była transportowana przesyłka nie uległy uszkodzeniu, które mogłoby stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa czynności związanych z rozładunkiem.

Po stwierdzeniu, że wszystko jest w porządku należy przejść do rozładunku i sprawdzenia zgodności towaru z informacjami i danymi zawartymi w dokumencie przewozowym dotyczącymi rodzaju przesyłki, ilości sztuk, sposobu pakowania, itd. Jeśli doszło do uchybień należy je najpierw usunąć, dopiero potem zacząć rozładowywać transport.

Kolejnym etapem jest usunięcie z cysterny, kontenera czy innego pojazdu wszelkich pozostałości po niebezpiecznych towarach. Na końcu należy podjąć czynności związane z oczyszczaniem i odkażaniem pojazdów i usunięciem z nich oznakowania.

Niezbędne szkolenie

W przypadku osób, które będą zajmowały się rozładunkiem materiałów niebezpiecznych konieczne jest, aby przeszły one odpowiednie szkolenie, które pozwoli im zdobyć odpowiednią wiedzę z zakresu ogólnych wymagań dotyczących wszelkich sposobów demontażu dostawy materiałów stanowiących zagrożenie dla człowieka, mienia oraz środowiska, środków bezpieczeństwa związanych z rozładunkiem, sposobów postepowania np. przy pożarze, zakazów i nakazów związanych z rozładunkiem towaru oraz dotyczącej ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.

Szkolenie powinien przeprowadzić zatrudniony w firmie doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.

Sylwia Stwora

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32137 )
Array ( [docId] => 32137 )

Array ( [docId] => 32137 )