Transport materiałów niebezpiecznych - obowiązki

Kategoria: Logistyka
Autor: Stwora Sylwia
Data: 23-10-2012 r.

Odpowiednie szkolenia oraz zatrudnienie doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. To jedne z podstawowych powinności przedsiębiorstwa, które chce zajmować się transportem materiałów niebezpiecznych lub oferować usługi związane z jego pakowaniem, załadunkiem i rozładunkiem.

Szkolenie ADR

Osoby zatrudnione w roli kierowców lub te, które będą miały styczność z materiałami niebezpiecznymi np. w czasie załadunku lub rozładunku dostawy muszą ukończyć kurs ADR. Odbywa się on na 4 poziomach - podstawowym, specjalistycznym na przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach, specjalistycznym na przewóz materiałów klasy 1 (wybuchowych) lub 7 (promieniotwórczych).

Szkolenie jest konieczne, aby uświadomić pracownika o wszystkich możliwych zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas transportu, przedstawić mu warianty zachowania w momencie np. wypadku drogowego czy uszkodzenia opakowania niebezpiecznego towaru. Pozna też sposoby oznakowania stosowane przy przewozach tego typu przesyłek.

Bez specjalisty się nie obędzie

Niezbędne będzie wyznaczenie lub zatrudnienie co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej za działania wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstwa w tej gałęzi transportu, czyli doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych.

Jego podstawowym zadaniem jest pomoc firmie działała ona sprawnie i zgodnie z wymaganiami nakładanymi przez Konwencję ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) podpisaną 30 września 1957 roku w Genewie, a nowelizowaną co dwa lata oraz polską ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku.

Doradca będzie czuwał i weryfikował działania firmy, doradzał, szkolił pracowników, przygotowywał odpowiednią dokumentację w tym roczne sprawozdanie z działalności firmy. W przypadku braku doradcy DGSA, przedsiębiorstwu grozi kara grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych.

Ponadto siedziba przedsiębiorstwa, posiadany pojazd, sprzęt oraz wyposażenie muszą być dostosowane do transportu, przechowywania, załadunku, rozładunku lub przeładunku materiałów niebezpiecznych.

Sylwia Stwora


Zobacz także:

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32132 )
Array ( [docId] => 32132 )