Regulamin pracy w firmie zatrudniającej mniej niż 20 kierowców

Data: 05-02-2014 r.

Pracodawca ma obowiązek wprowadzić i stosować regulaminy pracy i wynagradzania, jeżeli zatrudniania co najmniej 20 kierowców. Mniejszy pracodawca nie ma takich obowiązków, może jednakże z własnej inicjatywy ustanowić takie regulaminy.

Regulamin pracy i wynagradzania wprowadza się jako dwa odrębne dokumenty, ponieważ dotyczą odmiennej materii.

Zasady wynagradzania określa się w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę. W razie ich ustanowienia w regulaminie wynagradzania wchodzą do treści umowy o pracę. Dlatego nie jest możliwe umieszczenie zasad wynagradzania w obwieszczeniu lub ogłoszeniu pracodawcy. Co więcej, takiej formy nie przewidują przepisy Kodeksu pracy.

Natomiast Kodeks pracy przewiduje formę obwieszczenia do ustalenia systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego, jeżeli pracodawca nie ma musi wydawać regulaminu pracy. Przedłużenie okresu rozliczeniowego wymaga dodatkowych dokumentów. Z kolei problematykę rozliczania podróży służbowych powinno się umieścić w regulaminie wynagradzania ze względu na jej finansowy charakter.

Obwieszczenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u danego pracodawcy, np. wywieszenie na tablicy ogłoszeń, doręczenie każdemu pracownikowi. Pracownicy powinni potwierdzić na piśmie fakt zapoznania. Następnie należy te oświadczenia dołączyć do akt osobowych.

Ponadto pracodawca jest zobowiązany zapoznać nowego pracownika z treścią obwieszczenia przed rozpoczęciem przez niego pracy. Jeżeli niektórzy pracownicy będą potrzebowali obwieszczenia na piśmie, należy je im przekazać. Na wypadek sytuacji konfliktowych pracodawca powinien móc udowodnić, że dostarczał pracownikom pełnych informacji o obowiązujących w firmie zasadach.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33886 )
Array ( [docId] => 33886 )