Jaką rolę w przewozie morskim pełni konosament

Autor: Stwora Sylwia
Data: 22-10-2012 r.

Obok umowy przewozu drogą morską, zleceniodawca oraz kapitan statku lub przewoźnik powinni podpisać jeszcze konosament. Rodzaj konosamentu uzależniony jest m.in. od typu żeglugi, sposobu przyjęcia ładunku na pokład statku, organizacji przewozu czy istnienia dodatkowych klauzul.

Rola konosamentu

Konosament w przewozach realizowanych z wykorzystaniem środków transportu morskiego ma charakter dokumentu przewozowego pełniącego funkcję adaptacyjno-odbiorczą, dowodową oraz papieru wartościowego.

Pierwsza rola przejawia się w tym, że stanowi potwierdzenie przyjęcia towaru w nim wymienionego na pokład statku w celu przewiezienia i dostarczenia ładunku do odbiorcy. Jednocześnie konosament określa ilość, rodzaj i stan przyjętej dostawy. Jako umowa jednostronna, w której przewoźnik zobowiązuje się do oddania towaru jego docelowemu odbiorcy stanowi dowód zawarcia umowy, stąd funkcja dowodowa. Natomiast charakter papieru wartościowego wynika stąd, że osoba posiadająca konosament ma pełne prawo do dysponowania ładunkiem, jego rozporządzaniem, a także zbycia ładunku, jeśli istnieje taki zapis w umowie.

Rodzaje konosamentu

Stosuje się kilka rodzajów tego dokumentu. W zależności od sposobu określenia odbiorcy wyróżniamy:

  • konosament na zlecenie,
  • konosament imienny,
  • rzadko konosament na okaziciela.

Gdy papier jest podpisywany w momencie przyjęcia towaru do przewozu mówimy o konosamencie przyjęcia do załadowania, natomiast, gdy doszło do jego faktycznego umieszczenia na pokładzie statku nosi, on miano konosamentu załadowania.

 

Ze względu na rodzaj żeglugi możesz mieć do czynienia z konosamentem czarterowym (stosowany w żegludze nieregularnej) lub konosamentem liniowym (przy żegludze regularnej, czyli odbywającej się na stałych trasach w tych samych terminach).

Jeśli w dokumencie zawarte są klauzule restrykcyjne mówiące o wadliwości czy uszkodzeniu towaru lub jego opakowania jest to konosament brudny. Przy braku zastrzeżeń wydawany jest konosament czysty.

Odbiorca dostawy chce wybrać port nie wchodzący we wcześniej wskazany rozkład – powinieneś podpisać konosament opcyjny, a w sytuacji przewozu kilku przesyłek, dla różnych odbiorców – konosament zbiorowy. Istnieją jeszcze konosamenty spedytorskie, konosamenty skrócone i konosamenty bezpośredni.


Zobacz także:

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32205 )
Array ( [docId] => 32205 )