Będą zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Autor: Adam Hrycak
Data: 27-03-2015 r.

Najważniejsza zmiana to nowa treść obecnych trzech taryfikatorów kar. Ponadto powstanie nowy załącznik nr 4. Znajdą się w nim przestępstwa, za których popełnienie będzie groziła utrata dobrej reputacji.

Projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym obecnie jest w konsultacjach międzyresortowych. Przepisy mają wejść w życie już w 14 dni od ich ogłoszenia. Pośpiech jest podyktowany wszczęciem przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce o niewdrożenie przepisów rozporządzenia nr 1071/2009.

Będzie można stracić licencję

Powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.Będzie prowadzony przez GITD i będzie się składał z następujących ewidencji:

 • przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

 • poważnych naruszeń, o których mowa w rozporządzeniu nr 1071/2009,

 • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Nowy rejestr będzie zintegrowany z unijnymi inspekcjami transportu drogowego oraz ze wszystkimi polskimi oddziałami ITD. To rozwiązanie oznacza realną groźbę zamykania firm transportowych z powodu popełnienia najpoważniejszych naruszeń określonych w załączniku IV do rozporządzenia nr 1071/2009 w Polsce oraz w innych krajach UE.

Nowe taryfikatory

Zmieni się zarówno wysokość kar, jak i określenie naruszeń w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ustawy. Te zmiany wynikają między innymi z potrzeby ujednolicenia i dostosowania załączników do regulacji unijnych dotyczących kategoryzacji naruszeń oraz zakwalifikowania ich do odpowiedniej grupy, o której mowa w rozporządzeniu nr 1071/2009.

Chodzi o kwalifikację naruszeń do grupy najpoważniejszych lub poważnych, które będą miały decydujące znaczenie przy procedurach związanych z cofaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Nowe kary

Projekt nowelizacji przewiduje też wprowadzenie nowego załącznika nr 4. Znajdą się w nim przestępstwa z Kodeksu karnego oraz czyny określone w innych ustawach szczególnych, za których popełnienie będzie grozić utrata dobrej reputacji. Dzięki temu nie będzie już wątpliwości, czy dane przestępstwo lub wykroczenie mieści się w katalogu wymienionym w rozporządzeniu nr 1071/2009, czy nie. W załączniku nr 4 pogrupowano przestępstwa lub czyny z dziedzin, takich jak:

 • prawo handlowe,

 • prawo upadłościowe,

 • płace i warunki zatrudnienia w zawodzie,

 • prawo o ruchu drogowym,

 • odpowiedzialność zawodowa,

 • handel ludźmi lub narkotykami.

Źródło:

ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym przekazana do uzgodnień międzyresortowych.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36805 )
Array ( [docId] => 36805 )

Array ( [docId] => 36805 )