Będą zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Autor: Adam Hrycak
Data: 27-03-2015 r.

Najważniejsza zmiana to nowa treść obecnych trzech taryfikatorów kar. Ponadto powstanie nowy załącznik nr 4. Znajdą się w nim przestępstwa, za których popełnienie będzie groziła utrata dobrej reputacji.

Projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym obecnie jest w konsultacjach międzyresortowych. Przepisy mają wejść w życie już w 14 dni od ich ogłoszenia. Pośpiech jest podyktowany wszczęciem przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce o niewdrożenie przepisów rozporządzenia nr 1071/2009.

Będzie można stracić licencję

Powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.Będzie prowadzony przez GITD i będzie się składał z następujących ewidencji:

  • przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

  • poważnych naruszeń, o których mowa w rozporządzeniu nr 1071/2009,

  • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Nowy rejestr będzie zintegrowany z unijnymi inspekcjami transportu drogowego oraz ze wszystkimi polskimi oddziałami ITD. To rozwiązanie oznacza realną groźbę zamykania firm transportowych z powodu popełnienia najpoważniejszych naruszeń określonych w załączniku IV do rozporządzenia nr 1071/2009 w Polsce oraz w innych krajach UE.

Nowe taryfikatory

Zmieni się zarówno wysokość kar, jak i określenie naruszeń w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ustawy. Te zmiany wynikają między innymi z potrzeby ujednolicenia i dostosowania załączników do regulacji unijnych dotyczących kategoryzacji naruszeń oraz zakwalifikowania ich do odpowiedniej grupy, o której mowa w rozporządzeniu nr 1071/2009.

Chodzi o kwalifikację naruszeń do grupy najpoważniejszych lub poważnych, które będą miały decydujące znaczenie przy procedurach związanych z cofaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Nowe kary

Projekt nowelizacji przewiduje też wprowadzenie nowego załącznika nr 4. Znajdą się w nim przestępstwa z Kodeksu karnego oraz czyny określone w innych ustawach szczególnych, za których popełnienie będzie grozić utrata dobrej reputacji. Dzięki temu nie będzie już wątpliwości, czy dane przestępstwo lub wykroczenie mieści się w katalogu wymienionym w rozporządzeniu nr 1071/2009, czy nie. W załączniku nr 4 pogrupowano przestępstwa lub czyny z dziedzin, takich jak:

  • prawo handlowe,

  • prawo upadłościowe,

  • płace i warunki zatrudnienia w zawodzie,

  • prawo o ruchu drogowym,

  • odpowiedzialność zawodowa,

  • handel ludźmi lub narkotykami.

Źródło:

ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym przekazana do uzgodnień międzyresortowych.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36805 )
Array ( [docId] => 36805 )