Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy przepisy dotyczące ryczałtów

Data: 20-03-2015 r.

Stawki ryczałtu za nocleg stosowane wobec kierowców nie powinny wynosić tyle, ile przysługujące urzędnikom w podróży służbowej. Taki wniosek wpłynął od Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” do Trybunału Konstytucyjnego.

Organizacja podważa ostatnią uchwałę SN z 12 czerwca 2014 r., zgodnie z którą należy wypłacać ryczałty za nocleg, nawet gdy kierowca ma zapewnione warunki do spania w kabinie ciężarówki podczas wykonywania zagranicznych przewozów. Wniosek dotyczy niektórych przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, Kodeksu pracy oraz rozporządzeń w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Te same stawki

Jak przewiduje ustawa o czasie pracy kierowców, każde zadanie służbowe polegające na wykonaniu przewozu to podróż służbowa. Kierowcy przysługują więc należności na pokrycie kosztów związanych z tą podróżą, ustalane na zasadach uregulowanych w Kodeksie pracy. Te przepisy odwołują się natomiast do dwóch rozporządzeń dotyczących ustalania należności za podróż dla pracowników sfery budżetowej.

W konsekwencji kierowcom należą się kwoty przewidziane dla pracowników sfery budżetowej.Zdaniem wnioskodawców przepisy powołanych aktów prawnych powinny być uznane za niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim przyznają kierowcy wykonującemu przewozy międzynarodowe zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem w granicach limitu określonego dla pracowników sfery budżetowej lub ryczałt w wysokości 25% tego limitu.

Potrzebne zmiany

Ponadto wskazano, że przepisy nakazujące wypłatę ryczałtu, jeśli kierowca nie poniósł żadnych kosztów noclegu, wykraczają poza zakres upoważnienia ustawowego zawartego w Kodeksie pracy. Stwierdzono też, że redakcja tych przepisów narusza zasadę poprawnej legislacji, ponieważ zwalniając pracodawcę z obowiązku wypłaty ryczałtu za nocleg w przypadku zapewnienia kierowcy „bezpłatnego noclegu”, nie precyzuje jednocześnie minimalnych warunków dla takiego noclegu.

Wnioskodawcy zwrócili się również do Trybunału Konstytucyjnego o zasygnalizowanie Sejmowi i Radzie Ministrów istniejącej luki w prawie. Chodzi o to, że w ustawie o czasie pracy kierowców brakuje:

  • regulacji dopuszczającej, zgodnie z wolą kierowcy, nocleg w kabinie ciężarówki,

  • określenia minimalnych standardów wyposażenia kabiny, których spełnienie będzie oznaczało, że pracodawca zapewnił bezpłatny nocleg.

Pierwszym skutkiem złożonego wniosku będzie zawieszanie przez sądy powszechne spraw o wypłatę zaległych ryczałtów z powództwa kierowców. Pierwsze takie postanowienia już zapadają.

Anna Ulewicz, ekspert w dziedzinie prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36762 )
Array ( [docId] => 36762 )