Czas pracy kierowców z własną działalnością

Data: 22-01-2014 r.

Kierowca prowadzący własną działalność gospodarczą jest wyjątkowo narażony na przeciążenie pracą. Dlatego też przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, nakazują ścisłe przestrzeganie obowiązkowych przerw i odpoczynków.

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców chronią przed skutkami przeciążenia pracą nie tylko kierowcę-pracownika, ale także kierowców-przedsiębiorców oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Ponieważ przeciążony kierowca może zagrażać bezpieczeństwu pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego, część ograniczeń w czasie pracy dotyczy całej aktywności danej osoby jako zawodowego kierowcy.

Ograniczenia pracy

Tygodniowy czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. W niektórych tygodniach można pracować do 60 godzin, ale musi to oznaczać krótszy czas w pozostałych tygodniach, aby osiągnąć 48 godzin średnio na tydzień w okresie rozliczeniowym 4 miesięcy.

Jeżeli kierowca-przedsiębiorca jednocześnie jest zatrudniony w innej firmie w ramach etatu albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, to całkowity czas pracy w obu tych miejscach musi zmieścić się w wymienionych limitach. Takiemu przedsiębiorcy nie wolno też przekraczać limitu 10 godzin pracy w porze nocnej w danej dobie (w razie pracy u siebie i na etacie godziny się sumuje). Musi też wykorzystywać przerwy na odpoczynek, tak jak kierowca-pracownik.

Praca podczas urlopu

Podczas urlopu pracownik decyduje o swoich zajęciach i może wolne poświęcić na pracę w swojej firmie. Jednak musi zmieścić się w limitach dla kierowców, co może okazać się szczególnie trudne w momencie powrotu z urlopu.


Agata Lankamer-Prasołek
, specjalista z zakresu transportu drogowego, wspólnik w firmie „Pogotowie kadrowe – Lankamer – Prasołek”


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33650 )
Array ( [docId] => 33650 )

Array ( [docId] => 33650 )