Zakup samochodu niezgodnego z umową

Data: 31-08-2013 r.

Zarówno w przypadku kupna nowych, jak i używanych samochodów możemy zostać oszukani. Gdy zakupiony samochód jest niezgodny z umową, przysługują nam liczne świadczenia, z których nie wahajmy się skorzystać.

Na polskim rynku samochodowym wciąż dominuje obrót używanymi pojazdami w konkurencyjnych cenach. Jednak te tzw. super okazje często posiadają niewidoczne na pierwszy rzut oka wady (przekręcony licznik, sfałszowana książka serwisowa czy powypadkowa lub popowodziowa przeszłość.

Co i w jakim czasie możemy zrobić, gdy używany samochód jest niezgodny z umową? A co, jeśli sprawny i zakupiony w salonie pojazd nie posiada tych cech, o których zapewniały reklamowe spoty lub niekompetentni sprzedawcy?

Świadczenia, których mamy prawo żądać

Kupując pojazd w ramach działalności firmy oraz na jej rachunek za każdym razem będziemy odsyłani do ogólnych przepisów dotyczących sprzedaży. Niestety, dodatkowe uprawnienia reklamacyjne czy preferencyjne terminy nie dotyczą przedsiębiorców. W razie wykrycia usterek towaru można wybierać pomiędzy:

 • gwarancją producenta – a więc zobowiązaniem do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy w trybie, formie i terminie określanym przez kartę gwarancyjną, a
 • rękojmią za wady rzeczy, udzielaną przez sprzedawcę lub komisanta – zezwala ona na reklamowanie przedmiotu umowy oraz uzyskanie, w zależności od rodzaju wady, wymiany, naprawy (w tym obowiązek zwrotu kosztów poniesionych już w tym względzie przez nabywcę), obniżenia ceny towaru, lub nawet gwarantującą prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży za jednoczesnym zwrotem świadczeń wzajemnych (zwracamy auto sprzedawcy, a on nam zapłaconą kwotę).

Uwaga! Jeśli sprzedawca nie udzielił osobnej gwarancji na samochód, wówczas pozostaje dochodzenie praw na podstawie rękojmi. Reklamację możemy zgłosić w ciągu miesiąca od stwierdzenia wady, ale nie później niż przed upływem roku od daty zawarcia transakcji.

Sprzedawca ma obowiązek dokonania napraw lub usunięcia wad w odpowiednim czasie. Musi przy tym uwzględnić cel nabycia samochodu oraz niedogodności, na jakie nabywca może być narażony, jeżeli sposób zaspokojenia roszczeń będzie inny niż oczekiwał, co jest ważne szczególnie w przypadku posiadaczy dużej ilości pojazdów, którym zależy na ich mobilności i sprawności. Sprzedawcy nie mają obowiązku wymiany całego auta na nowe, nawet jeśli dochodzi do kilkukrotnej awarii w czasie trwania gwarancji i to nawet tego samego podzespołu.

Auta z drugiej ręki, których pierwotny okres gwarancyjny się skończył, mogą zostać objęte nową umową gwarancji, ale tylko jeśli dealer ją zaproponuje w drodze odrębnej umowy, co nie zdarza się często.

W odniesieniu do samochodów używanych bądź nowych, lecz sprzedawanych firmie (choć to zdarza się bardzo rzadko i tylko w szczególnych sytuacjach), odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady może zostać ograniczona lub wyłączona. Trzeba uważać, ponieważ tego rodzaju oświadczenia wplecione są w formularze zamówień, które jako „gotowce” dealer lub sprzedawca daje do podpisu kupującemu. Zdarza się też, że takie oświadczenia umieszcza się na fakturach VAT za samochód.

Standardy jakości niezgodne z umową

Niezgodność samochodu z umową nie ogranicza się do jego wad, lecz ma znacznie szerszy zakres. Można o niej mówić wtedy gdy:

 • towar nie ma właściwości, które zwykle posiadają rzeczy tego rodzaju,
 • brak mu cech, o których zapewniał sprzedawca,
 • elementy wyposażenia wybrane uprzednio przez kupującego nie odpowiadają rzeczywistym, w dostarczonym właścicielowi modelu (np. kolor lakieru albo wzór tapicerki).

W pochodzących z salonu samochodach możemy zareklamować choćby niekompletne wyposażenie dodatkowe czy braki w zakresie niezbędnych informacji, oznaczeń i instrukcji oraz nieuwzględnienie zapewnień, wyrażonych w oznakowaniu towaru lub jego reklamie.

W przypadku pojazdu używanego rzecz ma się trochę inaczej i wiele zależy od treści zawartej umowy. Sprzedawcy często dołączają do umów sprzedaży oświadczenia kupującego o tym, że zapoznał się ze wszystkimi wadami samochodu, jego stan techniczny jest mu znany i nie będzie rościł sobie żadnych praw w tym względzie wobec sprzedającego. Wprawdzie oświadczenia te nie wyłączają odpowiedzialności z tytułu rękojmi, mogą jednak okazać się przeszkodą na drodze do dochodzenia praw oszukanego właściciela.

Oprócz wad fizycznych pojazdu możemy wyróżnić też wady prawne (np. obciążenie auta prawami osób trzecich lub nieujawnienie, że jest przedmiotem zastawu). W przypadku istnienia wady prawnej rozwiązaniem problemu jest jedynie odstąpienie od umowy, ponieważ niektórych wad tego rodzaju nie da się usunąć (jak np. inny niż podany w umowie właściciel pojazdu). W każdej umowie sprzedaży należy zawrzeć oświadczenie sprzedawcy, że samochód jest jego wolną od wad prawnych i praw osób trzecich własnością.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93),
 • ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. nr 141, poz. 1176),
 • art. 286 ustawy z 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553)

Dariusz Lotz, adwokat, partner w Spółce Adwokatów Lotz i Partnerzy Sp. p. we Wrocławiu


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32319 )
Array ( [docId] => 32319 )

Array ( [docId] => 32319 )